Tomy pokonferencyjneW 2010 roku, z inicjatywy Komitetu Naukowego, zainaugurowana została seria wydawnicza „Język w Poznaniu”, składająca się z artykułów pokonferencyjnych, zrecenzowanych przez pracowników naukowych UAM. Dodatkowo każdy tom recenzowany jest przez naukowca spoza UAM. Wszystkie testy z pierwszego i z drugiego zeszytu zostały także opublikowane w specjalnych numerach Investigationes Linguisticae, pisma naukowego wydawanego przez Instytut Językoznawstwa UAM (numer XIX - artykuły opublikowane w roku 2010, numer XXIV - artykuły opublikowane w roku 2011). W sumie w pierwszym tomie znalazło się 10 artykułów, w drugim - 16, w trzecim - 32, w czwartym - 22, w piątym - 13, w szóstym - 13, w siódmym - 12, w ósmym - 14, w dziewiątym - 12, w dziesiątym - 19.


Dane bibliograficzne tomu pierwszego oraz spis artykułów:

Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.) (2010): Język w Poznaniu 1. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Bastian, Michał: „«ŻELAZNA DZIEWCZYNKA» - «MISS WORLD» - «MADAME NO»: czyli stereotypami malowany obraz kanclerz Niemiec Angeli Merkel w prasie niemieckiej i polskiej” (pp. 13-29)
Frankowska, Violetta: „O strategiach grzecznościowych polskich i niemieckich studentów na przykładzie reakcji na komplementy” (pp. 31-52)
Fus, Agnieszka: „Język reklamy jako narzędzie perswazji i manipulacji na przykładzie wybranych polskich spotów telewizyjnych” (pp. 53-62)
Jahns, Michał: „To nie jest fajka. Alienacja znaczenia jako przykład ideologii językowej” (pp. 63-77)
Kozyra, Małgorzata: „O aspektualnej naturze konstrukcji am-Progressiv w języku niemieckim i jej znaczeniu w wybranych kontekstach konfrontacji z językiem polskim” (pp. 79-96)
Krysiak, Adrian P.: „Perspektywa bio- i neurolingwistyczna jako nowa determinanta w badaniach nad językiem” (pp. 97-118)
Lipnicki, Michał: „Epistemologiczny charakter logiki buddyjskiej” (pp. 119-131)
Machowski, Szymon: „Analiza translatywna niemieckich, polskich i hiszpańskich compositów” (pp. 133-151)
Mikucka, Martyna / Krajka, Sławomir: „Słownik uniwersytecki niemiecko-polski jako wsparcie mobilności studentów” (pp. 153-165)
Stolarczyk-Zielonka, Monika: „Lingwistyczne aspekty komunikacji językowej osób starszych” (pp. 167-182)


Dane bibliograficzne tomu drugiego oraz spis artykułów:

Juszczyk, Konrad / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.) (2011): Język w Poznaniu 2. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Borowiak-Dostatnia, Marta: „Język w społeczeństwie informacyjnym. Wybrane zagadnienia” (pp. 11-25)
Frankowska, Violetta: „Obraz grzeczności na przykładzie reakcji na komplementy polskich i niemieckich studentów” (pp. 27-40)
Góral, Bogumiła: „Czym jest pejzaż językowy (linguistic landscape)?” (pp. 41-59)
Koziarski, Mirosław / Krysiak, Adrian P.: „Two Ways of Processing Language: Associative Memory and Computational Rules in the Case of Modern Polish” (pp. 61-78)
Krawczak, Marcin: „Metaphor in the discourse of the Conservative Party in the United Kingdom” (pp. 79-93)
Krysiak, Adrian P.: „Język jako element rozszerzonego fenotypu. Przyczynek do aplikacji koncepcji rozszerzonego fenotypu w badaniach nad językiem” (pp. 95-105)
Kur, Elżbieta: „Gebrauch von ausgewählten Tierphraseologismen im Deutschen” (pp. 107-119)
Machowski, Szymon: „Klasyfikacja polskich dwuczłonowych compositów o członach inicjalnych mało- i wielo-. Studium słownikowe” (pp. 121-141)
Rąbel, Aleksandra: „Poezja języka migowego jako czynnik kulturotwórczy” (pp. 143-150)
Szczypińska, Magdalena: „Językowy obraz świata w socjolekcie żeglarzy śródlądowych” (pp. 151-168)
Tyszka, Sylwia: „Socjopsychologiczne mechanizmy nauczania i uczenia się języków obcych” (pp. 169-183)
Wełna, Aleksandra: „Wizerunek stereotypowego Hiszpana w społeczeństwie polskim i hiszpańskim” (pp. 185-195)
Wolak, Agnieszka: „Sprachliches Verhalten der polnischen Germanistikstudierenden am Beispiel vom Sprechakt «Einladen»” (pp. 197-211)
Woźniak, Joanna: „Przysłowia internacjonalne a wielojęzyczność w dydaktyce” (pp. 213-224)
Woźniak, Miłosz: „Ein Versuch einer textlinguistischen Analyse populärwissenschaftlicher Artikel. Präsentation der Analysekriterien und -ergebnisse” (pp. 225-239)
Zielony, Katarzyna: „Turmbau zu Babbeln...” (pp. 241-259)


Dane bibliograficzne tomu trzeciego oraz spis artykułów:

Juszczyk, Konrad / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.) (2012): Język w Poznaniu 3. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Adaszyńska, Barbara: „Akcent wyrazowy w języku arabskim” (pp. 15-24)
Ciesielczyk, Natalia: „Kultura Krety w przekładzie na język polski - obcość w tłumaczeniach powieści Pantelisa Prevelakisa” (pp. 25-35)
Dolatowski, Marek: „Co kryją w sobie nazwy zwierząt? Etymologiczna analiza porównawcza” (pp. 37-48)
Góral, Bogumiła: „Społeczna rola znaków językowych w przestrzeni miejskiej” (pp. 49-58)
Gumowska, Anna: „Socjolekt polskiego fandomu potterowego” (pp. 59-69)
Szafrańska, Monika: „Językowy obraz świata w niemieckich i polskich somatyzmach z komponentem Hand/ręka” (pp. 71-81)
Jach, Alicja: „Myśl Paniniego i jej obecność we współczesnym językoznawstwie” (pp. 83-92)
Kiesz, Alicja: „Frazeologizmy z komponentem etnonimicznym. Niemiecko-polskie studium leksykograficzne” (pp. 93-104)
Kiyko, Darya: „Intercultural Approach to the Translation of Meteorological Terminology of the English Language into Russian and Turkish” (pp. 105-112)
Kołba, Magda Jadwiga: „'Mieć serce' - językowy obraz serca w wybranych przykładach z języka suahili” (pp. 113-120)
Kołupajło, Kornelia: „Ist der Dativ dem Genitiv sein Tod? Rektionsschwankungen bei gegenüber und gemäß” (pp. 121-133)
Koper, Magdalena: „Komponenty unikalne w niemieckiej i polskiej frazeologii - możliwości klasyfikacji” (pp. 135-144)
Koziarski, Mirosław: „Myślisz, że to to to?… czyli słowo-wytrych jako przykład polisemii interkategorialnej” (pp. 145-157)
Krysiak, Adrian P.: „Powstanie i ewolucja języka naturalnego w ujęciu koewolucji genowo-kulturowej. Krótki zarys koncepcji” (pp. 159-170)
Dziurewicz, Elżbieta: „Ausgewählte Phraseologismen mit animalistischer Lexik im Deutschen. Korpusbasierte Analyse” (pp. 171-183)
Mazurek, Marta: „Znaczenie dialektów chińskich (Jin, Wu, dialekt pekiński) w filmach reżyserów Szóstej Generacji - analiza wybranych przykładów” (pp. 185-194)
Myczko, Barbara: „Kreatives Schreiben in Wikis” (pp. 195-203)
Obrączka, Milena: „The 'I', the 'she' and the 'speaker' - who talks in Virginia Woolf’s Mrs Dalloway?” (pp. 205-212)
Piosik, Michał: „sie ist mental sehr stark die russin - zu Formen der Herausstellung im gesprochenen Deutsch. Eine korpusbasierte Analyse der Tennisfachsprache” (pp. 213-226)
Prus, Agnieszka: „Nationale Stereotype und Metaphern als sprachliche Mittel, die der Persusasion dienen. Analyse deutscher und polnischer Internetseiten” (pp. 227-236)
Sobol, Helena: „The Paleography of an Old English Poetical Text” (pp. 237-244)
Spychała, Joanna Maria: „Programmleitfaden als Textsorte” (pp. 245-255)
Szewc, Piotr: „Tekst - hipertekst pod lupą lingwisty. Próba terminologicznego usystematyzowania na gruncie polskich i niemieckich badań tekstologicznych” (pp. 257-267)
Ślatała, Agnieszka: „Synonimia absolutna w języku rumuńskim” (pp. 269-277)
Trojan, Katarzyna: „Das hört sich gut an! Zur Arbeit mit Hörbüchern im universitären DaF-Unterricht” (pp. 279-289)
Tyszka, Sylwia: „Kwestia języka ojczystego w glottodydaktyce na łamach czasopisma 'Języki Obce w Szkole' w latach 2000-2010” (pp. 291-302)
Woźniak, Joanna: „Internacjonalizmy paremiologiczne a językowy obraz świata” (pp. 303-311)
Woźniak, Miłosz: „Zur Metakommunikation in Fachtexten am Beispiel populärwissenschaftlicher Texte” (pp. 313-323)
Wójtowicz, Radosław: „The choice of case for the Finnish predicative: an overview of the Finnish predicative past passive participles’ case variation” (pp. 325-334)
Wylot, Marta: „Problemy tłumaczeniowe w zakresie języka prawa na przykładzie niemieckiego Kodeksu Handlowego i jego polskiego tłumaczenia” (pp. 335-344)
Zielony, Katarzyna: „Kiezdeutsch, ein Produkt des Kulturtransfers. Wie eine Sprache die Identität zum Ausdruck bringt und zum Schwebebalken zwischen Ausländern und Deutschländern wird” (pp. 345-357)
Zwierzchowska, Marta: „Kooperation im Gericht. Gerichtsverhandlungsteilnehmer als Sender und Empfänger von Sprechakten” (pp. 359-371)


Dane bibliograficzne tomu czwartego oraz spis artykułów:

Juszczyk, Konrad / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.) (2014): Język w Poznaniu 4. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Bolek, Elwira: „Śmierć jako postać kobieca w poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego” (pp. 11-21)
Dajlidko, Anna: „Beschreibungskategorien politischer Rede als Textsorte. Eine exemplarische Analyse” (pp. 23-33)
Dolatowski, Marek: „Najstarsze kontakty rzymsko-germańskie i ich ślady we współczesnych językach włoskim i niemieckim” (pp. 35-50)
Dziurewicz, Elżbieta: „Korpusbasierte Analyse der Phraseologismen mit der Komponente Hund” (pp. 51-61)
Gierzyńska, Marta Anna: „Nulläquivalente Somatismen mit dem Kernwort Kopf im Deutschen und Polnischen” (pp. 63-75)
Gorońska, Agnieszka / Krysiak, Adrian P.: „Neuroglottodydaktyka - preliminaria konceptualne i metodologiczne” (pp. 77-89)
Góral, Bogumiła: „Walka o przetrwanie języków regionalnych, czyli co łączy Kaszubów z Katalończykami” (pp. 91-104)
Gryboś, Monika: „Językowo-stylistyczne ukształtowanie puenty w recenzjach teatralnych Tadeusza Żeleńskiego (Boya)” (pp. 105-115)
Kiesz, Alicja: „Korpusowa analiza frazeologizmów dyskursu prywatnego Niemieckiej Republiki Demokratycznej występujących we współczesnej niemczyźnie” (pp. 117-128)
Kortus, Nadzieja: „Intertekstualność jako przerwany dialog bohaterów powieści Kyś Tatiany Tołstoj z rosyjską kulturą” (pp. 129-138)
Koziarski, Mirosław: „Semantyczno-syntagmatyczne właściwości polskich przyimków przestrzennych” (pp. 139-151)
Krysiak, Adrian P.: „Ocean memów. O przetwarzaniu i charakterze informacji pozagenetycznej w ewolucji języka” (pp. 153-164)
Krysiak, Adrian P. / Rodzik, Łukasz: „Jednostki leksykalne o członie inicjalnym neuro- we współczesnej polskiej praktyce leksykograficznej” (pp. 165-177)
Miśtal, Małgorzata: „Phraseologismen mit Tierbezeichnungen - eine deutsch-polnische Analyse” (pp. 179-186)
Opacki, Marcin: „Interlanguage: a Sui Generis Grammar” (pp. 187-198)
Piosik, Michał: „Zu Besetzungsmöglichkeiten des Vorfeldes im gesprochenen Deutsch und der Erststelle im gesprochenen Polnisch. Ein korpusbasierter Vergleich der Sprache in Talkshows” (pp. 199-214)
Spychała, Joanna Maria: „Adjektive mit Subjektsätzen im Deutschen. Eine distributionelle Klassifikation” (pp. 215-228)
Szewc, Dorota: „Metaforyka w dyskursie medialnym jako środek wartościowania wydarzeń polityczno-społecznych” (pp. 229-242)
Traczyk, Karolina: „Struktura lekcji w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego” (pp. 243-252)
Trojanowski, Wojciech A.: „Der Wortschatz als Spiegel unserer Zeit und der Tendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache” (pp. 253-262)
Wilgocki, Robert: „Polityka językowa Unii Europejskiej a jej realizacja w krajach członkowskich na przykładzie Republiki Słowackiej” (pp. 263-271)
Woźniak, Joanna: „Versuch der Analyse des Vertrags von Lissabon nach dem Mehrebenenmodell von Heinemann/Heinemann” (pp. 273-283)


Dane bibliograficzne tomu piątego oraz spis artykułów:

Juszczyk, Konrad / Kamasa, Victoria / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.) (2015): Język w Poznaniu 5. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Belina, Michał: „Język mirandyjski na tle innych języków Półwyspu Iberyjskiego” (pp. 9-19)
Borowiec, Karolina: „O pewnym hapax legomenon z XV-wiecznych rot kościańskich” (pp. 21-30)
Brzoza, Bartosz / Lijewska, Agnieszka: „Cognate facilitation effect in Polish-English bilingual speakers: the role of cumulative frequency” (pp. 31-38)
Dolatowski, Marek: „Spolszczanie nazw stacji i przystanków kolejowych województw lubelskiego i lubuskiego - statystyczna analiza porównawcza” (pp. 39-54)
Dulat, Katarzyna: „A tu mum zasadzune korbasy... Über deutsche Entlehnungen im Großpolnischen Dialekt am Beispiel eines Idiolekts” (pp. 55-67)
Hołojda, Katarzyna: „Model wielopłaszczyznowej lingwistycznej analizy dyskursu (DIMEAN) jako narzędzie do badania dyskursu przekazów medialnych” (pp. 69-82)
Kołaczek, Natalia: „Mumintrollet i inni - Analiza porównawcza złożeniowych nazw własnych w serii książek Tove Jansson o Muminkach oraz w ich polskich przekładach” (pp. 83-96)
Kozicki, Michał: „Language policy in Ethiopia and planning of the Amharic language based on examples from the newspaper Addis Zemen” (pp. 97-109)
Krysiak, Patrycja: „Dyskursywny obraz feminizmu w polskim tygodniku opinii "Uważam Rze". Studium przypadku” (pp. 111-125)
Smejda, Katarzyna: „Stylizacja gwarowa w powieści Andrzeja Makowieckiego pt. Ziemia nawrócona” (pp. 127-136)
Trąba, Kamil: „Tendencje badań nad językiem (nowo)greckim w Polsce” (pp. 137-148)
Woźniak, Joanna: „Nominationseinheiten im Fachtext aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch” (pp. 149-161)
Woźniak, Miłosz: „Sprache der Aquaristik - Versuch einer Charakteristik” (pp. 163-174)


Dane bibliograficzne tomu szóstego oraz spis artykułów:

Kamasa, Victoria / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Zabrocki, Władysław (red.) (2015): Język w Poznaniu 6. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Dolatowski, Marek: „Tabu językowe o tematyce przyrodniczej w prajęzykach” (pp. 9-22)
Dulat, Katarzyna: „Der progressive Stimmtonverlust an der Morphem- und Wortgrenze. Eine empirische Studie zur Interferenz im Bereich der stimmhaften Konsonanten bei deutschlernenden Polen am Beispiel der Lautverbindung [stz]” (pp. 23-33)
Dwulit, Malwina: „Okazjonalizmy słowotwórcze w reklamie - analiza wybranych przykładów z reklam polskich i niemieckich” (pp. 35-44)
Dzienisiewicz, Daniel: „Майдановцы, евромайдауны i майданутые - z badań nad wpływem ukraińskiej rewolucji na język rosyjski” (pp. 45-53)
Ginter, Joanna: „Wpływ Poradni Językowej PWN na kodyfikację pisowni polskiej” (pp. 55-67)
Jaszczyk, Magdalena: „Mnemotechniki w nauczaniu języków obcych” (pp. 69-84)
Kokotkiewicz, Martyna: „Turanizm a współczesne Węgry” (pp. 85-96)
Kołaczek, Natalia: „Produktywne i zrozumiałe? O złożeniach z list nowych słów Rady Języka Szwedzkiego” (pp. 97-109)
Kozicki, Michał: „Mieć długi nos w kulturze etiopskiej. Językowy obraz świata stosunków społecznych na podstawie metafor związanych z częściami ciała w języku amharskim” (pp. 111-125)
Kruk, Bartłomiej: „Accessing commonsensical knowledge in talk-in-interaction? The synergy of conversation analysis and membership categorization analysis” (pp. 127-141)
Sokalska-Bennett, Aleksandra: „"In a perfect world everyone would have a loving father and mother but...": A (Feminist) Critical Discourse Analysis of comments on same-sex parenting” (pp. 143-156)
Trąba, Kamil: „Czasowniki typu leo i czasowniki II koniugacji klasy A - studium przypadku” (pp. 157-168)
Winiarek, Maria: „Pragmatyczne pułapki językowe ze szczególnym uwzględnieniem presupozycji” (pp. 169-180)


Dane bibliograficzne tomu siódmego oraz spis artykułów:

Kamasa, Victoria / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Woźniak, Miłosz / Woźnicka, Marta / Zabrocki, Władysław (red.) (2017): Język w Poznaniu 7. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Chwiałkowska, Monika: „Aziendalese - cechy charakterystyczne włoskiego języka korporacji jako języka specjalistycznego” (pp. 9-20)
Dolatowski, Marek: „Synkretyzm przypadków w polskim, niemieckim i włoskim – analiza porównawcza” (pp. 21-33)
Grzybowska, Magda: „Kiezdeutsch – eine neue Sprachvarietät” (pp. 35-46)
Helik, Katarzyna: „Język postaci nowel ludowych Ignacego Maciejowskiego – Sewera” (pp. 47-58)
Kołaczek, Natalia: „Anafory pośrednie – próba klasyfikacji (na przykładach z języka szwedzkiego)” (pp. 59-70)
Kozicki, Michał: „Piękno wszechświata pojmowane przez Etiopczyków, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów w języku amharskim” (pp. 71-87)
Krysztofowicz, Dominika: „Lingua receptiva − pojęcie oraz perspektywy dla komunikacji interkulturowej” (pp. 89-98)
Krzysik, Iga: „Phonological development in Specific Language Impairment children: A contrastive study of Polish and English” (pp. 99-108)
Piątkowski, Łukasz: „Satzwertige Infinitivkonstruktionen mit zu im Vertrag von Lissabon und ihre Wiedergabe im Polnischen” (pp. 109-118)
Szacoń-Wójcik, Barbara: „Zapożyczenia z języka chińskiego w japońskim i wietnamskim – porównanie” (pp. 119-124)
Trzaska, Nina Anna: „Dyftongi w języku greckim. Historyczne zmiany fonologiczne” (pp. 125-136)
Wartecka, Anna: „Chwalić, komplementować, aprobować – cechy dystynktywne wybranych gatunków mowy pozytywnej oceny” (pp. 137-150)


Dane bibliograficzne tomu ósmego oraz spis artykułów:

Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Woźniak, Miłosz / Woźnicka, Marta / Zabrocki, Władysław (red.) (2017): Język w Poznaniu 8. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Długosz, Kamil: „Zum Einfluss von soziopragmatischen Faktoren auf Code-Switching bei mehrsprachigen Fremdsprachenlernern” (pp. 9-15)
Kołaczek, Natalia: „Jakaś książka, ten telefon i mój samochód: jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?” (pp. 17-29)
Kopera, Małgorzata: „Third Language Acquisition (TLA) and Writing: The Role of the First and the Second Language” (pp. 31-39)
Kozicki, Michał: „Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie” (pp. 41-57)
Krysztofowicz, Dominika: „Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i Niemczech” (pp. 59-70)
Nowakowska, Magdalena: „Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)” (pp. 71-78)
Orzychowski, Bartłomiej: „The Use of Inversion in Speech: § A Case Study of Cooking Shows and Videoblogs” (pp. 79-87)
Piątkowski, Łukasz: „Funktionsverbgefüge mit treffen am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Wiedergabe im Polnischen” (pp. 89-98)
Pietrzak, Agnieszka: „Spezifität der juristischen beglaubigten Übersetzungen am Beispiel der Translation von standesamtlichen Urkunden” (pp. 99-112)
Pilińska, Anna Maria: „Analiza wybranych wyrażeń należących do socjolektu Stowarzyszenia KoLiber” (pp. 113-123)
Poreda, Hanna: „Dwujęzyczność w Tyrolu Południowym – przegląd badań” (pp. 125-136)
Suszyńska, Joanna: „Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptów” (pp. 137-149)
Tomczak-Boczko, Justyna: „Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański” (pp. 151-164)
Trzaska, Nina Anna: „Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry’ego Pottera” (pp. 165-178)


Dane bibliograficzne tomu dziewiątego oraz spis artykułów:

Aptacy, Jarosław / Frankowska, Violetta / Mikołajczyk, Beata / Taborek, Janusz / Waliszewska, Karolina / Woźniak, Miłosz / Woźnicka, Marta / Zabrocki, Władysław (red.) (2018): Język w Poznaniu 9. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Jaźwińska, Karolina: „Übersetzen der Exotismen im Sprachenpaar Deutsch-Polnisch. Zur Problematik der Unübersetzbarkeit am Beispiel von Alexandra Tobors Debütroman Sitzen vier Polen im Auto” (pp. 9-22)
Kacprzak, Aleksander: „Zapożyczenia z języka angielskiego w duńskim słownictwie dotyczącym koszykówki i tenisa” (pp. 23-36)
Kolmaga, Weronika: „Leksyka wartościująca w obrazie podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego na tle porównawczym (na przykładzie Psalmu 22)” (pp. 37-48)
Krupa-Turowska, Gabriela: „Dyskurs narodowosocjalistyczny - komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II Wojny Światowej” (pp. 49-58)
Matyjasik, Krzysztof: „Sanft und ohne Todeskampf entschlief der Monarch [...]. Euphemismen und Tabuwörter bei der Darstellung des Krankheitsverlaufs und Ablebens von Kaiser Franz Joseph. Linguistische Analyse am Beispiel der Krakauer Zeitung (1916)” (pp. 59-70)
Mocek, Karolina: „Korpusbasierte Analyse der ausgewählten deutschen Phraseologismen mit der Komponente Licht” (pp. 71-85)
Nowosielska, Barbara: „Abstract nominalizations derived from names of states. Implications for academic writing” (pp. 87-102)
Putowska, Aleksandra: „Ist es heutzutage noch ‘cool’ Deutschlehrer zu werden? Herausforderungen und Perspektiven” (pp. 103-109)
Siwicki, Aleksander: „Musikalität der Prosa von Bruno Schulz - Übersetzungsprobleme der Äquivalenz” (pp. 111-122)
Stanek, Monika: „Leksyka tanatologiczna w twórczości publicystycznej Bolesława Prusa” (pp. 123-129)
Syjczak, Damian: „Środki językowe i stylistyczno-pragmatyczne w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 roku” (pp. 131-140)
Trzaska, Nina Anna: „Chari czy Hareios? Analiza wybranych neologizmów w staro- i nowogreckim przekładzie powieści Harry Potter i Kamień Filozoficzny” (pp. 141-154)


Dane bibliograficzne tomu dziesiątego oraz spis artykułów:

Aptacy, Jarosław / Frankowska, Violetta / Mikołajczyk, Beata / Waliszewska, Karolina / Woźniak, Miłosz / Woźnicka, Marta / Zabrocki, Władysław (red.) (2018): Język w Poznaniu 10. Poznań: Wydawnictwo Rys.

Banach, Agnieszka: „Zły Niemiec i leniwy Włoch, czyli stereotypy etniczne na przykładzie tekstów kabaretowych” (pp. 11-25)
Benkowska, Elżbieta: „Językowy obraz miłości w wybranych przyśpiewkach polskich i serbskich kibiców piłkarskich” (pp. 27-44)
Daniel, Andrzej: „How does globalisation affect the linguistic landscape of a medium-sized town centre?” (pp. 45-56)
Hałoń, Filip: „Grzecznościowe formy pan/pani i ich stosowanie we współczesnym społeczeństwie polskim” (pp. 57-71)
Kacprzak, Aleksander: „Duńskie przysłówki przestrzenne jako klucz do zrozumienia konceptualizacji przestrzeni w języku duńskim” (pp. 73-84)
Kurzaj, Anna: „Zur Wiedergabe von Realienbezeichnungen anhand des Romans von Stephan Zweig Die Welt von Gestern” (pp. 85-96)
Lidzba, Aleksandra: „Ekwiwalencja w zakresie związków frazeologicznych z komponentem Hand/ręka w języku niemieckim i polskim” (pp. 97-115)
Ławniczak, Sonia: „Język postświadectwa. Tematyzacja odziedziczonej traumy Shoah w narracji reportażu. Göran Rosenberg: Krótki przystanek w drodze z Auschwitz” (pp. 117-129)
Migodzińska, Maria: „Die humoristische Sprache der Operette aus translatorischer Perspektive: Zu den Methoden der Wortspielübersetzung” (pp. 131-145)
Nowicki, Daniel: „Ekwiwalencja na przykładzie niemieckich i polskich związków frazeologicznych odnoszących się do sfery skatologicznej” (pp. 147-158)
Piątkowski, Łukasz: „Kuriose Begriffe aus der Tierwelt, von deren Bedeutung man immer wieder überrascht sein kann - lexikographische Studie der Zusammensetzungen mit animalistischer Komponente am Beispiel des Duden-Wörterbuchs und des deutsch-polnischen Wörterbuches PONS” (pp. 159-174)
Rudzik, Michał: „Konzeptuelle Systeme in der Sprache der deutschen Fußballfans” (pp. 175-184)
Sarnowska, Nadja: „Przekład tekstów autentycznych na język obcy jako czynnik motywujący w dydaktyce języka obcego oraz w kształceniu kompetencji translatorskiej” (pp. 185-195)
Słomka vel Słomiński, Krystian / Sroka, Jakub: „Rola leksyki potocznej i ekspresywnej w wypowiedziach więźniów byłego niemieckiego obozu Auschwitz (na podstawie Dzieciństwa w pasiakach Bogdana Bartnikowskiego)” (pp. 197-211)
Suchorab, Krystian: „Pole semantyczne agresja w języku niemieckim i polskim - próba typologii (na materiale leksykograficznym)” (pp. 213-233)
Torba, Kamila: „Tempus und Zeit: Übereinstimmungen, Affinitäten und Divergenzen” (pp. 235-243)
Wawrzynkiewicz, Robert: „Die analytischen Formen des Perfekts in der polnischen Sprache? Ein kontrastiver Einblick in die Affinitäten des Polnischen und des Deutschen” (pp. 245-252)
Wenmin, Hu: „The dialect map of Yulin City” (pp. 253-267)
Ziemniewicz, Zofia: „Terminologia wegańska w języku polskim i niemieckim - ujęcie kontrastywne” (pp. 269-280)