JĘZYK W POZNANIU - o konferencjiKomitet Naukowy
Nad poziomem merytorycznym konferencji nieprzerwanie od pierwszej edycji czuwają profesorowie z Instytutu Filologii Germańskiej oraz Instytutu Językoznawstwa: prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. dr hab. Janusz Taborek oraz prof. dr hab. Władysław Zabrocki.
Ponadto w Komitecie działali/działają (chronologicznie): dr Konrad Juszczyk z Instytutu Językoznawstwa (2009-2015), dr Victoria Kamasa z Instytutu Językoznawstwa (2013-2016), dr Marta Woźnicka z Instytutu Filologii Germańskiej (od roku 2016), dr Miłosz Woźniak z Instytutu Filologii Germańskiej (od roku 2016), dr Violetta Frankowska z Instytutu Filologii Germańskiej (od roku 2018).
Członkowie Komitetu są również redaktorami tomów pokonferencyjnych i osobami odpowiedzialnymi za proces recenzji nadesłanych tekstów.

Komitet Organizacyjny
Organizatorami spotkania byli początkowo studenci zrzeszeni w dwóch kołach naukowych: Sekcji Lingwistycznej Koła Naukowego Germanistów UAM i Studenckiego Koła Językoznawczego REMAT. Od roku 2014 są to jedynie studenci z Koła Naukowego Germanistów, natomiast przy organizacji udziela się Doktoranckie Koło Językoznawcze REMAT+.
W roku 2017 do organizatorów dołączyło koło naukowe Fratelli d'Italia.
W roku 2018 przy organizacji konferencji aktywne było Koło Naukowe Italianistów UAM

Referaty
Wystąpienia są podzielone na sekcje, najczęściej tematyczne. W każdej sekcji referaty przedstawia 3-4 studentów. Czas wystąpienia wynosi 15-20 minut. Później następuje dyskusja, podczas której referenci odpowiadają na pytania i zastrzeżenia słuchaczy. Referat może mieć formę prezentacji multimedialnej. Dopuszczalnymi językami wystąpienia są polski, angielski i niemiecki. Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o wzięciu udziału w Konferencji oraz materiały promujące Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Postery
Od V do VIII edycji dołączano do konferencji sekcję posterową. Podobnie jak w przypadku referatów, każdy uczestnik otrzymywał zaświadczenie o wzięciu udziału w Konferencji oraz materiały promujące Poznań i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Tematyka
Tematyka wystąpień jest bardzo zróżnicowana. Do tej pory słuchacze mieli możliwość wysłuchać referatów z dziedzin takich jak: literaturoznawstwo, korpusologia, frazeologia, glottodydatyka, bio- i neurolingwistyka, socjolingwistyka, językoznawstwo kliniczne, badania nad językami migowymi, fonetyka i fonologia, językoznawstwo historyczno-porównawcze, teoria przekładu oraz komunikacja międzykulturowa.

Publikacja
W 2010 roku, z inicjatywy Komitetu Naukowego, zainaugurowana została seria wydawnicza "Język w Poznaniu", składająca się z artykułów pokonferencyjnych, zrecenzowanych przez pracowników naukowych UAM. Dodatkowo każdy tom recenzowany jest przez naukowca spoza UAM. Wszystkie testy z pierwszego i drugiego zeszytu zostały także opublikowane w specjalnych numerach Investigationes Linguisticae, pisma naukowego wydawanego przez Instytut Językoznawstwa UAM.

Poczęstunek
Poza napojami i zimnymi przekąskami, proponujemy uczestnikom także ciepły posiłek. W 2009 i 2010 roku był to obiad w pobliskiej stołówce uniwersyteckiej, od 2011 do 2018 - pizza (do wyboru: z mięsem lub wegetariańska), która co roku spotykała się z entuzjastycznym przyjęciem. W 2019 roku zdecydowaliśmy się na catering.

Informacje dla osób niepełnosprawnych
Chcemy, by każdy miał możliwość wzięcia udziału w organizowanej przez nas konferencji. Budynek, w którym odbywają się spotkania, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wyznaczonym członkiem Komitetu Organizacyjnego.

Wolontariat
Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy licznych wolontariuszy. Każdy, kto pomaga w przygotowaniach, otrzymuje stosowne zaświadczenie.
Zgłoszenia chętnych do pomocy przyjmuje wyznaczony członek Komitetu Organizacyjnego.