IX edycja - ankieta pokonferencyjna
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat konferencji, jej przygotowania i strony. Jest ona anonimowa i ma na celu jedynie poprawienie wszelkich uchybień wskazanych przez uczestników, tak by kolejne edycje były coraz lepsze. :)
Z powodów technicznych prosimy o wypełnienie ankiety nie używając polskich znaków.
Dziękujemy za poświęcony czas.


0. Edycja konferencji, której dotyczy ankieta:


1. Twoja rola na konferencji:


2. Słuchacz studiów:


3. W jaki sposób dowiedziałeś się o konferencji JĘZYK W POZNANIU?
przez Internet
od wykładowcy/promotora
od znajomych
z ogłoszeń instytutowych/wydziałowych
inną drogą - jaką?

4. Czy brałeś udział w przynajmniej jednej z poprzednich edycji?
nie
tak - w jakim charakterze?

5. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w konferencji?


6. Jak oceniasz organizację konferencji (1 - beznadziejnie; 10 - świetnie)?


7. Wymień plusy konferencji:


8. Wymień minusy konferencji:


9. Referaty o jakiej tematyce były dla Ciebie najbardziej interesujące?


10. Jak oceniasz wizualny aspekt strony (1 - źle; 5 - bardzo dobrze)?


11. Jak oceniasz zawartość strony (1 - źle; 5 - bardzo dobrze)?


12. Co wg Ciebie należałoby w stronie zmienić, poprawić, dodać itp.?


13. Inne uwagi: