X edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.


Referaty:

- Banach Agnieszka (Uniwersytet Łódzki) - Stereotypowe znaczenia nazw narodowości ukryte w języku polskim na przykładzie tekstów kabaretowych

- Benkowska Elżbieta (Uniwersytet Gdański) - Językowy obraz miłości w przyśpiewkach polskich i serbskich kibiców piłkarskich

- Broszko Małgorzata (Uniwersytet Śląski) - Jak dzyndzyk z nici w kłębek ułożonych stał się nazwą męskiego członka – analiza historycznojęzykowa wybranych nazw narządów płciowych w polszczyźnie

- Ciarkowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki) - ZaKODowani – przejawy kreatywności językowej w dyskursie publicznym na przykładzie nagłówków z tygodnika "Polityka"

- Cichoń Aleksandra (Uniwersytet Śląski) - W jaki sposób przejść na ty i jak zachować się w trakcie wizyty w polskim domu? O (nie)obecnych elementach kompetencji socjolingwistycznej socjokulturowej na lekcji języka polskiego jako obcego

- Danielak Andrzej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - How does globalisation affect the linguistic landscape of a medium-sized town centre?

- Deskur Aleksandra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Umysł i język w teorii upiśmiennienia

- Grąbczewska Izabela (Uniwerystet Mikołaja Kopernika) - Zum deutschen und polnischen Skisprungkommentar. Eine Vergleichsanalyse des deutschen und polnischen Fernsehkommentars zu Team-Weltmeisterschaften im Skispringen vom 4. März 2017

- Grzybowska Magda (Uniwersytet Łódzki) - Methodologisches Vorgehen bei der Erforschung der Verstärkerpartikel im Kiezdeutsch

- Hałoń Filip (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Grzecznościowe formy pan/pani i ich stosowanie we współczesnym społeczeństwie polskim

- Hamerlok Dorota (Uniwersytet Śląski) - Ciebie wybieram, sroczko moja – kilka uwag o semantyce nazw ptaków stosownych jako określenia kobiet

- Hu Wenmin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Language map of Yulin city

- Jaszczyk-Grzyb Magdalena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Zarys historyczny pojęcia mowy nienawiści w piśmiennictwie karnistycznym w perspektywie językoznawczej

- Kacprzak Aleksander (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Pojmowanie przestrzeni w językach duńskim i polskim. Duńskie przysłówki przestrzenne jako klucz do zrozumienia konceptualizacji przestrzeni w języku duńskim

- Kendik Justyna (Uniwersytet Opolski) - Lexical Variation in a Specialized Motor Industry Discourse: A Preliminary Study

- Kołodziejczyk Paulina (Uniwersytet Jagielloński) - Ik kan er niet bij zijn. Ein interlingualer und interkultureller Vergleich Polnisch-Deutsch-Niederländisch

- Kosicka Marta (Uniwersytet Łódzki) - Zaburzenia mowy u postaci z bajek i ich wpływ na rozwój mowy dzieci

- Kossakowski Bartosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - Zaburzenia mowy u wybranych bohaterów serii gier komputerowych Baldur's Gate

- Krause Aleksandra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Kto jest autorem tego anonimu? Językoznawstwo w kryminalistyce, czyli lingwistyka kryminalistyczna

- Krysztofowicz Dominika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Błędy w tłumaczeniach unijnych aktów prawnych i ich konsekwencje

- Kurzaj Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Zur Wiedergabe von Realienbezeichnungen anhand des Romans von Stefan Zweig "Die Welt von Gestern"

- Lewicka Lidia (Uniwersytet Szczeciński) - Kwalifikatory z zakresu bibliologii w słownikach języka polskiego

- Lidzba Aleksandra (Uniwersytet Wrocławski) - Ekwiwalencja w zakresie związków frazeologicznych z komponentem Hand/ręka w języku niemieckim i polskim

- Ławniczak Sonia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Język Zagłady – język postświadka. Tematyzacja odziedziczonej traumy Szoa w narracji reportażu. Göran Rosenberg: "Krótki przystanek w drodze z Auschwitz"

- Maj-Malinowska Barbara (Uniwersytet Jana Kochanowskiego) - Czy grzeczność akademicka ma płeć?

- Marko Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Migracje, język i tożsamość – różne spojrzenia na dwujęzyczność dzieci

- Migodzińska Maria (Uniwersytet Łódzki) - Die humoristische Sprache der Operette aus translatorischer Perspektive: Zur Übersetzbarkeit von Wortspielen

- Mocek Karolina (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Es ist ..., dass [...] – Über Adjektive in der Funktion des Prädikativums, die Subjektsätze mit dass selegieren

- Nowakowska Magdalena (Uniwersytet Łódzki) - Język potoczny a język stylizacji potocznej

- Nowicki Daniel (Uniwersytet Wrocławski) - Ekwiwalencja na przykładzie niemieckich i polskich związków frazeologicznych zawierających leksem gówno/Scheiß(e)

- Obrzeżgiewicz Judyta (Uniwersytet Śląski) - Dydaktyka frazeologii języka ojczystego – wyzwania i problemy

- Orlik Marta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Formulaic Sequences in First Language Acquisition and Foreign Language Learning

- Pasternak Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Kookkurrenz von evaluativen Adjektiven. Was ist wichtig für die deutschsprachigen Hotelgäste in polnischen Hotels

- Piątkowski Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego w badaniach leksyko-gramatycznych

- Pilińska Anna Maria (Uniwersytet Warszawski) - Językowy obraz warszawskiego alarmu smogowego zimą w 2018 roku *

- Piotrowska Julia (Uniwersytet Śląski) - Szminka, spódnica i szpilki, czyli językowy obraz kobiety w biznesie

- Rudzik Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Konzeptuelle Metaphern in der Sprache der deutschen Fußballfans

- Sarnowska Nadja (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Przekład tekstów autentycznych na język obcy jako czynnik motywujący w dydaktyce języka obcego oraz w kształceniu kompetencji translatorskiej

- Sawicka-Stępińska Brygida (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Osłabienie fonemu /s/ w mowie lektorów radiowych w Guayaquil – przedstawienie projektu badań

- Skała Katarzyna (Uniwersytet Gdański) - Chorwacka prasa codzienna wobec fenomenu Josipa Broza Tity: analiza wybranych artykułów

- Słomka vel Słomiński Krystian, Sroka Jakub (Uniwersytet Łódzki) - Rola leksyki potocznej i ekspresywnej w wypowiedziach więźniów byłego niemieckiego obozu Auschwitz (na podstawie "Dzieciństwa w pasiakach" Bogdana Bartnikowskiego)

- Sobiło Sylwia (Uniwersytet Warszawski) - Między symbolizmem a awangardą – o poetyckim języku prozy Brunona Schulza

- Suchorab Krystian (Uniwersytet Wrocławski) - Pole semantyczne agresja w języku niemieckim i polskim – próba typologii (na materiale leksykograficznym)

- Suszyńska-Grzęda Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Język korporacji – korpomowa – a efektywna komunikacja w miejscu pracy

- Syjczak Damian (Uniwersytet Szczeciński) - Zdradliwe pułapki leksykalne i frazeologiczne na przykładzie zwrotów, wyrażeń oraz porównań przedstawicieli tej samej grupy językowej – Czechów i Polaków

- Tomczak-Boczko Justyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Meksykański albur w etnopragmatycznej perspektywie

- Torba Kamila (Uniwersytet Zielonogórski) - Tempus und Zeit: Übereinstimmungen, Affinitäten und Divergenzen

- Tuz Paweł (Uniwersytet Szczeciński) - O potrzebie standardyzacji języka mniejszościowego na przykładzie języka walijskiego

- Urbaniak Aleksandra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Konceptualizacja miłości w wybranych utworach Jana Andrzeja Morsztyna i Giambattisty Marina

- Wardziak Martyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Definicje w tekstach prawnych jako sposób kreowania kontaktu między ustawodawcą a odbiorcą tekstów prawnych

- Watkowska Dorota (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) - Plurilingualism in institutionalized education. An attempt to find the common ground between mediation and learning outcomes

- Wawrzynkiewicz Robert (Uniwersytet Zielonogórski) - Die analytischen Formen des Perfekts in der polnischen Sprache? Ein kontrastiver Einblick in die Affinitäten des Polnischen und des Deutschen

- Wątrobiński Damian (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Dwa ujęcia audiodeskrypcji do reprodukcji malarskiej. Analiza porównawcza pod kątem (poza)językowym

- Zekić Monika (Uniwersytet Gdański) - Czy potrzebny jest przekład nazw właśnych – o istocie problemu na przykładzie translacji żeńskich antroponimów w dramacie "Wszystko o kobietach" Miro Gavrana na język polski

- Ziemniewicz Zofia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Terminologia wegańska w języku polskim i niemieckim – ujęcie kontrastywne


* - referat niewygłoszony z powodu wycofania się autorki