IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.


Referaty:

- Brzoskowska Katarzyna Dorota (Poznań) - Złożoność pisma linearnego B - problemy interpretacyjne

- Budziak Agata (Szczecin) - Entlehnungen und Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst - eine kontrastive Analyse am Beispiel der polnischen und der deutschen kulinarischen Blogs

- Budzyńska Paula (Toruń) - "Linguistic curiosity" - what questions about language did linguists ask between XVIII and XX century and why are they worth studying today?

- Dąbrowska Dorota (Warszawa) - Different perspectives on the satirized message. A cognitive analysis of satirical cartoons by Paweł Kuczyński

- Długosz Kamil (Poznań) - Zur Kontroverse um zwischensprachlichen Transfer im Fremdsprachenerwerb: Evidenz aus der schriftlichen Sprachproduktion multilingualer Lerner des Deutschen als Drittsprache

- Drożdzyńska Anna (Poznań) - Błędy semantyczne w języku potocznym oraz ich wpływ na odbiór języka prawa. Ujęcie kontrastywne polsko-niemieckie *

- Gryc-Trelińska Aleksandra (Rzeszów) - Terminologia prawnicza pochodząca z łaciny - ujęcie kontrastywne polsko-angielskie

- Jaszczyk-Grzyb Magdalena (Poznań) - Prezentacja wyników międzynarodowego projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism)

- Jaźwińska Karolina (Poznań) - Übersetzen der Exotismen im Sprachenpaar Deutsch-Polnisch. Zur Problematik der Unübersetzbarkeit am Beispiel von Alexandra Tobors Debütroman Sitzen vier Polen im Auto

- Jędrzejczyk Anna (Warszawa) - Interpretationen ausgewählter Werte in Stellenangeboten durch deutsche und polnische Studenten im Vergleich

- Kacprzak Aleksander (Poznań) - Angielskie zapożyczenia w duńskim słownictwie koszykarskim i tenisowym

- Kasprzak Tomasz (Poznań) - Świadomość językowa mieszkańców Gagauzji wobec podziałów politycznych Republiki Mołdawii

- Kaźmierczak Paulina (Łódź) - Nakarmić kamień Bronki Nowickiej - językowy obraz dzieciństwa

- Kolmaga Weronika (Łódź) - Wizerunek podmiotu mówiącego w Psalmach Króla Dawida Bohdana Drozdowskiego na tle porównawczym (na przykładzie Psalmu 22)

- Kołaczek Natalia (Poznań) - Co łączy aktorów z musicalem i złodziei z włamaniem? Określoność i anafory pośrednie w języku szwedzkim w tekstach studentów

- Korsak Piotr, Krzysik Iga (Poznań) - Foreign-accented speech and the efficiency of automatic speech recognition: The case of Siri®

- Kościelniak Lucyna (Wrocław) - Elementy niemanualne w Polskim Języku Migowym - znaczenie w komunikacji codziennej i artystycznej

- Kozicki Michał (Poznań) - Senne malarstwo i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów z dziedziny literatury, sztuki oraz mediów w języku amharskim

- Krupa-Turowska Gabriela (Rzeszów) - Dyskurs narodowosocjalistyczny - komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II wojny światowej

- Krysztofowicz Dominika (Poznań) - Metodologia przekładu tekstów prawnych w kontekście wykładni systemowej

- Kurek Anna (Poznań) - Generyczność w języku norweskim

- Lamcha Paula (Poznań) - Język3 w edukacji gimnazjalnej

- Ławniczak Sonia (Poznań) - Przełożyć nieprzekładalne. Kategoria aury Waltera Benjamina na przykładzie powieści Piękno i smutek wojny Petera Englunda

- Marko Anna (Poznań) - Językowy obraz dzieciństwa w polskiej i niemieckiej piosence dziecięcej

- Masłej Dorota (Poznań) - Glosa w badaniach historycznojęzykowych

- Matyjasik Krzysztof (Kraków) - Sanft und ohne Todeskampf entschlief der Monarch [...]. Euphemisemen und Tabuwörter bei der Darstellung des Krankheitsverlaufs und Ablebens von Kaiser Franz Joseph. Linguistische Analyse am Beispiel der Krakauer Zeitung (1916)

- Mocek Karolina (Poznań) - Korpusbasierte Analyse der ausgewählten deutschen Phraseologismen mit der Komponente Licht

- Molska Amelia (Poznań) - Kompetencje językowe uczniów dwujęzycznych na pierwszym etapie kształcenia

- Musialik Jakub (Katowice) - Cudze w świecie 'swój-obcy'. Zapożyczenia językowe w gwarze przestępczej *

- Nowak Marta (Poznań) - Kryminalny Poznań - obraz miasta we współczesnych kryminałach

- Nowosielska Barbara (Warszawa) - Abstract nominalizations with names of states. A corpus-based study in academic and journalistic writing

- Obrzeżgiewicz Judyta (Katowice) - Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy pospolite - eponimy w tańcu

- Ostrówka Agata (Poznań) - O antroponimach w Madame Antoniego Libery

- Piątkowski Łukasz (Poznań) - Korpusbasierte Analyse der ausgewählten Nominalisierungsverbgefüge am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des linguistischen Korpus DeReKo

- Pilińska Anna (Warszawa) - Językowy obraz alarmu smogowego w Warszawie zimą 2017 roku *

- Piotrowska Alicja (Poznań) - Group genitive in Swedish: S-genitive as a phrase marker

- Putowska Aleksandra (Poznań) - Ist es heutzutage noch 'cool' Deutschlehrer zu werden?

- Reks Monika (Wrocław) - Różnice w konstruowaniu przestrzeni mentalnych w komunikatach werbalnych i multimodalnych

- Sawa Jagoda (Poznań) - Werbalizacja emocji w rozmowach konfliktowych między matkami a młodymi córkami

- Siwicki Aleksander (Warszawa) - Musikalität der Prosa von Bruno Schulz - Übersetzungsprobleme der Äquivalenz

- Słowicki Emil (Szczecin) - Nauczanie języka obcego w okresie wczesnego rozwoju intelektualnego dziecka

- Sobieraj Dominika (Poznań) - Języki o kanibalistycznym prymitywizmie - skrócona geneza i charakterystyka pidżynów w oparciu o wybrane przykłady

- Sroka Jakub (Łódź) - Śpiewanie ręką na parapecie - o języku zawodowym muzyków na przykładzie środowiska muzycznego Łodzi i Sieradza

- Stanek Monika (Gdańsk) - Leksyka tanatologiczna w publicystyce Bolesława Prusa

- Stelmach Wojciech (Poznań), Zarkova Denitsa (Sofia) - Język apokryfów prawosławnych i rzymskich na przykładzie Słowa o Adamie i Ewie oraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie - analiza wstępna

- Suszyńska Joanna (Poznań) - Język medialnej propagandy politycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej

- Syjczak Damian (Szczecin) - Środki językowe zastosowane w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 roku

- Trąba Kamil (Poznań) - Dopłynął albo nie dopłynął; oto jest pytanie - czyli dokonaność czasowników ruchu w języku nowogreckim

- Trzaska Nina Anna (Poznań) - Hari czy Hareios? Analiza wybranych neologizmów w staro- i nowogreckim przekładzie powieści Harry Potter i Kamień Filozoficzny

- Tyszka Sylwia (Warszawa) - Zapożyczenia angielskie na łamach czasopisma Architektura-Murator z lat 2010-2013

- Uszko-Skrzypczak Kinga (Szczecin) - Compounding revisisted

- Waraczewski Maciej (Poznań) - Kształtowanie motywacji młodzieży na lekcjach języka rosyjskiego

- Wątrobiński Damian (Poznań) - Die emotionale Sprache der Audiodeskription

- Woźniak-Wrzesińska Ewelina (Poznań) - Najnowsze polskie teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa - ubogie słownikowo czy bogate w konceptualizacje? Rekonesans


* - referat niewygłoszony z powodu wycofania się autora