VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.


Referaty:

- Bełdowski Tomasz (Poznań) - Językowa kreacja świata i bohatera w powieściach kryminalnych

- Berezowska Anna (Poznań) - Polski język - trudny język? Reprezentacja języka polskiego w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowych

- Borowiec Karolina (Poznań) - O języku "najstarszego polskiego erotyku żakowskiego"

- Burnagiel Karolina, Mozgawa Magdalena (Poznań) - Generalnie to totalnie tak: śledzenie wzrostu popularności słów generalnie oraz totalnie w Narodowym Korpusie Języka Polskiego oraz korpusie Twittera *

- Chalczyńska Klaudia (Łódź) - Imiesłowy przysłówkowe w prasie polskiej, bułgarskiej i słoweńskiej

- Datt Krystian (Poznań) - Phrasen auf Verkehrsschildern

- Dąbrowska Dorota (Warszawa) - Metaphors and metonymies in satirical cartoons by Paweł Kuczyński

- Demianiuk Marcin (Warszawa) - Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknych

- Długosz Kamil (Lublin) - Zum Phänomen des Code-Switching bei Multilingualen. Ein Erklärungsversuch aus psycholinguistischer und soziolinguistischer Perspektive

- Dulat Katarzyna (Poznań) - Zu syntaktischen Konstruktionen deutscher Herkunft im Stadtdialekt von Posen am Beispiel von "Blubry..." – einer dialektal gefärbten Radiosendung

- Durczak Marta (Poznań) - Czy osoby z Zespołem Turnera różnią się w rozumieniu i produkcji metafor orientacyjnych? – podsumowanie badań

- Hohensee Monika (Poznań) - "Aziendalese" – Włoski język korporacji

- Hopej Malwina Olga (Wrocław) - Istota prawdziwego bezpieczeństwa. Sposoby konceptualizacji pojęcia BEZPIECZEŃSTWO przez Polaków z Ukrainy i Polski *

- Jaszczyk Magdalena (Poznań) - Mowa nienawiści – przegląd definicji

- Kaczmarz Ewa (Wrocław) - Dialog facebookowy jako gatunek

- Kaleta Damian (Warszawa) - Koń Polaków, koń Węgrów – jaki jest? Językowy obraz konia w polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologii

- Kołaczek Natalia (Poznań) - Jakaś książka, ten telefon i mój samochód – jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?

- Kończal Marcin (Poznań) - Powieść The Question of Red Laksmi Pamuntjak jako próba reperspektywizacji historii Amby, jednej z bohaterek Mahabharaty

- Kopera Katarzyna (Warszawa) - Wpływ kontekstu społeczno-edukacyjnego na naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego w dużych i małych miastach. Przykład Warszawy i Stalowej Woli

- Kopera Małgorzata Dorota (Lublin) - Third Language Acquisition and Writing: The Role of the First and the Second Language

- Kozicki Michał (Poznań) - Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie

- Kryst Natalia (Poznań) - Testy w psychologii – język i tłumaczenie

- Krysztofowicz Dominika (Poznań) - Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i Niemczech

- Kurek Anna (Poznań) - Użycie oraz funkcje żargonu policyjnego w norweskich powieściach kryminalnych

- Maćkowiak Rafał (Łódź) - Leksyka środowiska graczy wideo. Dlaczego warto ją badać?

- Masłej Dorota (Poznań) - Zbiór modlitw katechizmowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zarys problemów badawczych

- Nitka-Kończyńska Karolina (Poznań) - Wizerunek kobiety i mężczyzny w przysłowiach włoskich i angielskich

- Nowak Piotr (Warszawa) - Język prawa – zamknięty i spójny czy przyjazny użytkownikom?

- Nowakowska Magdalena (Łódź) - Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)

- Orzychowski Bartłomiej (Kraków) - The Use of Inversion in Speech: A Case Study of Cooking Shows and Videoblogs

- Osior Katarzyna (Warszawa) - Jesteś zwycięzcą. Językowe wyznaczniki oddziaływania na odbiorcę w przemówieniach mówców motywacyjnych

- Piątkowski Łukasz (Poznań) - Funktionsverbgefüge mit treffen am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Wiedergabe im Polnischen

- Piotrowska Patrycja (Warszawa) - Próba klasyfikacji i opisu gier językowych w krzyżówkach z przymrużeniem oka

- Podyma Anna Maria (Warszawa) - Wpływ socjolektu środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej na język Internetu

- Pomiankowska-Wronka Anna (Olsztyn) - Ocalić od zapomnienia: język jako świadectwo przeszłości na przykładzie reportaży Jeana Hatzfelda

- Poreda Hanna (Poznań) - Dwujęzyczność i interferencje leksykalne w Tyrolu Południowym

- Sawarzyński Juliusz (Poznań) - Tłumacz jako prawodawca? – problematyka przekładu aktów prawnych UE

- Sawicka-Stępińska Brygida (Poznań) - Interferencja systemów językowych hiszpańskiego i quechua w kontekście społecznym krajów andyjskich

- Seweryn Agnieszka (Kraków) - Lis, a może Lisica?, czyli kilka słów o przekładzie nazw własnych w "Małym Księciu" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego

- Sochocka Joanna (Białystok) - Polszczyzna "lepsza" i "gorsza". Inne spojrzenie na puryzm językowy *

- Suszyńska Joanna (Poznań) - Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptów

- Szacoń-Wójcik Barbara (Poznań) - Pochodzenie, rozwój i standaryzacja języka tajskiego

- Szilva Szabolcs (Warszawa) - Języki Cyganów: język romani – jeden z języków największej mniejszości na Węgrzech

- Talipska Małgorzata (Warszawa) - Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społecznych

- Tomczak-Boczko Justyna (Poznań) - Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański

- Trąba Kamil (Poznań) - Aktionsarten w języku nowogreckim – mit czy rzeczywistość?

- Trzaska Nina Anna (Poznań) - Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry'ego Pottera

- Trzaskowska Joanna (Frankfurt nad Odrą) - Błędy interferencyjne Niemców uczących się języka polskiego na przykładzie czatu serwisu Facebook *

- Wątrobiński Damian (Poznań) - Die Emotionalität im deutschen Strafgesetzbuch und ihre Wiedergabe in der polnischen Übersetzung

- Wośko Zuzanna (Lublin) - Typy strukturalne nazwisk pochodzących od dwuczłonowych przezwisk

- Wyroślak Piotr (Poznań) - Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnej

- Ziółkowska Olga (Poznań) - Wyznaczniki spójności tekstowej w "Rozmyślaniach dominikańskich"


* - referat nie został wygłoszony z powodu wycofania się autora