Abstrakty - V edycjaPrezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień i posterów wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą w danej sekcji.


Referaty:

- Amejko Julia (Poznań) - “Did you see the broken headlight?” Wpływ sposobu formułowania pytań na odpowiedzi - wybrane zagadnienia

- Berger Łukasz (Poznań) - Grzeczność językowa w komedii rzymskiej. Przeprosiny i komplementy

- Borowiec Karolina (Poznań) - Między brudnopisami a czystopisami rot kościańskich

- Bożek Karolina (Lublin) - Polisemia i homonimia jako mechanizmy dowcipu językowego w tekstach kabaretu Paranienormalni

- Brzoza Bartosz (Poznań) - Cognate facilitation effect in Polish-English bilingual speakers: the role of cumulative frequency

- Czarnecka Marta (Poznań) - Das Verständnis des polnischen Verbalaspekts aus der Sichtweise deutschsprachiger PaF-Lerner

- Dolatowski Marek (Poznań) - Spolszczanie nazw stacji i przystanków kolejowych województw lubuskiego i lubelskiego - statystyczna analiza porównawcza

- Dulat Katarzyna (Poznań) - A tu mum zasadzune korbasy... Über Germanismen im großpolnischen Dialekt - eine Fallstudie am Beispiel meiner Großmutter Eugenia Nowak

- Gajda Andrzej, Mańczak Bruno, Pakuła Marcin, Pawłowski Maciej, Raś Maciej (Poznań) - Rola metafor w rozumowaniu na temat przyczyn zjawisk

- Hołojda Katarzyna (Wrocław) - Model wielopłaszczyznowej lingwistycznej analizy dyskursu (DIMEAN) jako narzędzie do badania dyskursu przekazów medialnych

- Janas Andrzej (Wrocław) - Język mirandyjski na tle innych języków Półwyspu Iberyjskiego

- Kielak Olga (Lublin) - Symbolika leszczyny w polskiej kulturze ludowej. Fragment definicji kognitywnej

- Kłosińska Justyna (Poznań) - Wpływ interferencji retroaktywnej i struktury pytań na odpamiętywanie zdarzenia obcego językowo i kulturowo

- Kołupajło Kornelia (Poznań) - "Das Seelische spiegelt sich im Sprachlichen wider" - die Wissenschaftssprache Edith Steins

- Kończal Marcin, Krajewska Katarzyna (Poznań) - Penglipur lara jako przykład tradycyjnych ludowych baśni malajskich na podstawie wybranych fragmentów utworu "Hikayat Awang Sulung Merah Muda"

- Korpal Paweł (Poznań) - Jeg har en date i aften: The influence of English on Danish

- Kowalczyk Magdalena (Wrocław) - Główne założenia feminizmu sterowanego. Rola mediów w kreowaniu nowej kobiety

- Kozakiewicz Joanna (Poznań) - Stereotyp Cygana w węgierskich dowcipach internetowych

- Kozicki Michał (Poznań) - Planning of the Amharic language

- Krysiak Patrycja (Wrocław) - Badania dyskursywnego obrazu świata w mediach - czym jest feminizm wg polskich tygodników opinii? *

- Krysztofowicz Dominika (Poznań) - Germanizmy w gwarze poznańskiej

- Lewenstam Krzysztof (Warszawa) - Polskie słowniki humoru i satyry do 1950 roku. Przedmiot i stan badań

- Łach Anna (Wrocław) - Mediatyzacja nauki w prasie polskiej - popularyzacja czy nowinkarstwo?

- Machcińska Małgorzata (Poznań) - Lieszon ha-kodesz: zapomniana hebrajszczyzna polskich Karaimów

- Marek Rafał (Łódź) - Entlehnungen vs. Konnotation - zur konnotativen Differenzierung zwischen deutschen Entlehnungen im Polnischen und deren Vorlagen

- Mikołajczak Anna (Poznań) - Rozwijanie autonomii ucznia w kształceniu obcojęzycznym poprzez zastosowanie portfolio językowego

- Pecyna Natalia (Poznań) - Mumintrollet i inni - Analiza porównawcza złożeniowych nazw własnych w serii książek Tove Jansson o Muminkach oraz w ich polskich przekładach

- Rojek Michał (Poznań) - Choices of modality, mood, and lexical items used in gossip to influence listener's perception about absent parties: a part of a wider behavioral adaptation originating from primate coalition formation?

- Smejda Katarzyna (Łódź) - Stylizacja gwarowa w powieści Andrzeja Makowieckiego pt. "Ziemia nawrócona"

- Sońta Martyna (Wrocław) - Obraz pracy w języku mileuristas. Porównanie z językowym obrazem pracy w słownikowych definicjach hiszpańskiego leksemu trabajo

- Stachowiak Katarzyna (Poznań) - "Mental tongue slips" - production errors without uttering a word: A study on interpreters and translators

- Stramczewska Olga (Poznań) - O typach dopowiedzeń w "Rozmyślaniach dominikańskich"

- Stria Ida (Poznań) - Próba klasyfikacji języków sztucznych

- Szacoń Barbara, Szwarkowska Katarzyna (Poznań) - Świadomość językowa Polaków na różnych etapach edukacji

- Szczepankiewicz Piotr (Poznań) - How technology can help minority languages: the case of Celtic Britain and Ireland

- Świeczkowska Patrycja (Poznań) - Identyfikacja podmiotu w strukturach "dwupodmiotowych" w języku japońskim

- Traczyk Karolina (Wrocław) - Różne modele lekcyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego

- Trąba Kamil (Poznań) - Tendencje badań nad językiem (nowo)greckim w Polsce

- Uszko Kinga (Poznań) - Klasyfikacja rzeczowników Walijskich a ich policzalność - czyli liczyć każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej

- Waliszewska Joanna (Poznań) - Nazwy własne w górnołużyckich przekładach Ewangelii wg św. Mateusza *

- Wielgosz Małgorzata (Poznań) - Epistemic modality and evidentiality in catholic sermons in Spanish

- Wiktorek Anna (Łódź) - Die soziale und kulturelle Wirklichkeit im Spiegel der Sprachen. Ethnische (Spott)namen im Polnischen im Vergleich mit dem Deutschen und Russischen

- Woźniak Joanna (Poznań) - Nominationseinheiten im Fachtext aus kontrastiver Sicht Deutsch-Polnisch

- Woźniak Miłosz (Poznań) - Fachsprache der Aquaristik - ein Versuch der Charakteristik

- Zagrodnicka Małgorzata (Poznań) - Mowa pod wpływem alkoholuPostery:

- Dolatowski Marek, Stria Ida (Poznań) - Materiały do nauczania historii języka - projekt kursu e-learningowego

- Schilling Agnieszka (Poznań) - Graffiti jako językowa forma ekspresji / Graffiti als eine sprachliche Ausdrucksform* - referat nie został wygłoszony z powodu wycofania się uczestniczki