VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Zuzanna Wośko (Lublin)

Typy strukturalne nazwisk pochodzących od dwuczłonowych przezwiskJeden z najciekawszych typów nazwisk reprezentują nazwiska pochodzące od dwuczłonowych przezwisk. Wyróżniają się swoją dwudzielną budową – ich specyficzna struktura jest pomocna w odkrywaniu pierwotnych znaczeń tych antroponimów (np. Czarnobroda - 'ten, który ma czarną brodę', Moczymorda - 'ten, który "moczy mordę", czyli często pije'). Jak wskazuje ich nazwa, składają się z co najmniej dwóch członów. Za główne kryterium podziału przyjęłam części mowy, które tworzą compositum. Na tej podstawie wyróżniłam następujące typy: czasownik + rzeczownik (Odbierzychleb), przymiotnik + rzeczownik (Płaskonos), rzeczownik + czasownik (Woskolej), liczebnik + rzeczownik (Siedmiolat), przysłówek + czasownik (Lichograj), przysłówek + przymiotnik (Słabolepszy), rzeczownik + rzeczownik (Kostogłód) i inne. Ważnym zagadnieniem jest typ compositum (zestawienie, zrost czy złożenie), a także spójki łączące człony złożenia i ich związek z częściami mowy. Nazwiska zostały wydobyte ze Słownika nazwisk współcześnie w Polsce używanych Kazimierza Rymuta.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Michał Piosik
13:30-13:45Zuznna Wośko (KUL) - Typy strukturalne nazwisk pochodzących od dwuczłonowych przezwisk
13:45-14:00Piotr Nowak (UW) - Język prawa – zamknięty i spójny czy przyjazny użytkownikom?
14:00-14:15Marta Durczak (UAM) - Czy osoby z Zespołem Turnera różnią się w rozumieniu i produkcji metafor orientacyjnych? – podsumowanie badań
14:15-14:30Joanna Suszyńska (UAM) - Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptów
14:30-14:45dyskusja