IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Kamil Trąba (Poznań)

Dopłynął albo nie dopłynął; oto jest pytanie - czyli dokonaność czasowników ruchu w języku nowogreckimZgodnie z obserwacjami Horrocksa i Stavrou (2007), w języku nowogreckim formy perfektywne (dokonane) czasowników ruchu takich jak pijeno 'iść', kolibo 'płynąć' czy perpato 'spacerować' nigdy nie niosą znaczenia dokonaności. Co istotne, posiadanie określonego punktu docelowego, do którego agens (sprawca czynności) zmierza, nie wpływa na znaczenie aspektowe niesione przez zdanie. Oznacza to, że odbiorca komunikatu nigdy nie ma pewności czy agens faktycznie dotarł do celu (przykład poniżej).
(1) O Orestis kolibise (perfv.) ja to nisi 'Orestes popłynął/??dopłynął na wyspę'
Celem pracy badawczej jest weryfikacja powyższych obserwacji poprzez próbę znalezienia takich nowogreckich czasowników ruchu, których formy perfektywne desygnują dokonaność. W tym celu jako 'test na dokonaność' wykorzystaliśmy zdania adwersatywne o strukturze 'p ale nie q', w których p i q związane są relacją homoleksykalności oraz opozycji aspektowej. Stosowalność tej metody dla języka nowogreckiego wykazujemy w artykule Testing the Modern Greek Category of Aspect: Adversative Sentences (Trąba; w druku).
Otrzymane wyniki badań wskazują, że w języku nowogreckim należy wyróżnić co najmniej dwa typów czasowników ruchu: i) tych, które nigdy nie niosą znaczenia dokonaności oraz ii) tych, które takie znaczenie mogą desygnować. Ponadto w celu wyjaśnienia tego fenomenu wysuwamy hipotezę o dwóch warunkach (warunek morfologiczny oraz warunek leksykalny), które muszą zostać spełnione, aby zdanie desygnowało dokonaność zdarzenia. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Krzysztof Juś
9:45-10:00Anna Kurek (UAM) - Generyczność w języku norweskim
10:00-10:15Dorota Masłej (UAM) - Glosa w badaniach historycznojęzykowych
10:15-10:30Natalia Kołaczek (UAM) - Co łączy aktorów z musicalem i złodziei z włamaniem? Określoność i anafory pośrednie w języku szwedzkim w tekstach studentów
10:30-10:45Kamil Trąba (UAM) - Dopłynął albo nie dopłynął; oto jest pytanie - czyli dokonaność czasowników ruchu w języku nowogreckim
10:45-11:05dyskusja