VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Szabolcs Szilva (Warszawa)

Języki Cyganów: język romani – jeden z języków największej mniejszości na WęgrzechW moim wystąpieniu chciałbym zaprezentować język najliczniejszej mniejszości na Węgrzech, jaką są Cyganie. Specjalnie nie używam nazwy "Rom", ponieważ nie każdy Cygan jest Romem. Węgierskich Cyganów dzieli nie tylko samoidentyfikacja, ale też całkowicie różne języki. To co z pewnością można twierdzić, to to, że wszyscy Cyganie pochodzą z tej samej ojczyzny i że kiedyś mieli wspólny język. Obecnie nie można mówić o "języku cygańskim". Część węgierskich Cyganów używa tylko języka węgierskiego (na Węgry przybyli najwcześniej, w XV-XVI wieku) - nazywają się romungrowie; część używa języka romani (osiedlali się na Węgrzech od XIX wieku) - ci są romami; trzecia część używa języka bojasz (na Węgrzech osiedlili się w XIX-XX wieku, po długotrwałym pobycie w Rumunii) - nazywają się cyganami bojasz. Język bojasz jest wariantem archaicznego rumuńskiego. Język romani istnieje w Europie w różnych dialektach, największy dialekt na Węgrzech to lovari, historycznie bardzo odległy od języka bojasz. Na Węgrzech język ten jest traktowany jak inne języki: można z niego zdawać maturę czy egzamin językowy akceptowany przez Unię Europejską. Ogólnie uważa się, że dialekt lovari języka romani nie jest dla Węgrów trudny, ale czy naprawdę tak jest? Lovari jest pełen słów pochodzących z węgierskiego, wymowa też przystosowała się do miejscowych dialektów, ale czy to wystarczy, żeby uczeń dał sobie radę z ośmioma przypadkami, odmianą w trzech rodzajach czy z wymową dzwięków przydechowych? Oto zagadnienia, które zamierzam wyjaśnić podczas mojej prezentacji.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Dominika Krysztofowicz
13:30-13:45Szabolcs Szilva (UW) - Języki Cyganów: język romani – jeden z języków największej mniejszości na Węgrzech
13:45-14:00Damian Kaleta (UW) - Koń Polaków, koń Węgrów – jaki jest? Językowy obraz konia w polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologii
14:00-14:15Patrycja Piotrowska (UW) - Próba klasyfikacji i opisu gier językowych w krzyżówkach z przymrużeniem oka
14:15-14:30Piotr Wyroślak (UAM) - Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnej
14:30-14:45dyskusja