VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Barbara Szacoń-Wójcik (Poznań)

Pochodzenie, rozwój i standaryzacja języka tajskiegoTajlandia, a w zasadzie Syjam, bo tak przez wiele wieków nazywano tereny dzisiejszej Tajlandii, ma bardzo ciekawą historię, nasyconą wojnami, ale jednocześnie jest to jeden z niewielu krajów na tym terenie, który nie był zależy od większych mocarstw. Kraj ten przed wiekami rozwinął swój niezwykły system pisma, który jest przepełniony wyjątkami, co czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Pismo tajskie jest stosunkowo młode, ale ma dość skomplikowaną historię rozwoju. Do złudzenia przypomina pismo laotańskie, niewprawieni stwierdzą, że jest zbliżone do pisma khmerskiego. W swoim referacie pragnę przybliżyć historię tego niezwykłego pisma, jego autora, proces kształtowania się na przełomie wieków, wyjątki, standaryzację, jego współczesną rolę, ale również kształt, bo wjeżdżając do Tajlandii można odnieść wrażenie, że używa się tam przynajmniej kilku różnych pism, które są do siebie podobne, a jednak zupełnie inne. W referacie zostaną poruszone istotne kwestie dotyczące zmian, jakie pismo tajskie przeszło dzięki wysiłkom różnych osób. Skupię się też na krótkim porównaniu pisma tajskiego do laotańskiego i khmerskiego, a także na samym pochodzeniu pisma, bo nie ma pisma, które wzięło się znikąd, każde ma jakąś historię, pochodzenie.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416, 504
sala: 505
moderacja: Damian Wątrobiński
11:30-11:45Klaudia Chalczyńska (UŁ) - Imiesłowy przysłówkowe w prasie polskiej, bułgarskiej i słoweńskiej
11:45-12:00Karolina Borowiec (UAM) - O języku "najstarszego polskiego erotyku żakowskiego"
12:00-12:15Karolina Burnagiel, Magdalena Mozgawa (UAM) - Generalnie to totalnie tak: śledzenie wzrostu popularności słów generalnie oraz totalnie w Narodowym Korpusie Języka Polskiego oraz korpusie Twittera
12:15-12:30Barbara Szacoń-Wójcik (UAM) - Pochodzenie, rozwój i standaryzacja języka tajskiego
12:30-12:45dyskusja