IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Wojciech Stelmach (Poznań), Denitsa Zarkova (Sofia)

Język apokryfów prawosławnych i rzymskich na przykładzie Słowa o Adamie i Ewie oraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie - analiza wstępnaCelem referatu jest zaprezentowanie wstępnych ustaleń wynikających z analizy porównawczej Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie oraz Słowa o Adamie i Ewie, czyli rzymskokatolickiej i prawosławnej wersji apokryfu, opowiadającego o wygnaniu Adama i Ewy z Raju. Metoda, jaką przyjęliśmy, czyli porównanie edycji staropolskiej i starobułgarskiej, pozwoli na zbadanie ich języka pod kątem: leksykalnym, relacji czasowych w obu tekstach, wartościowania, a także sposobu budowania narracji. W dalszych badaniach możliwe będzie włączenie również łacińskiej podstawy Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie, czyli wykonanie analizy porównawczej trzech wersji językowych jednego tekstu. Wieloaspektowa, interdyscyplinarna analiza pozwoli też powiedzieć coś więcej o duchowości średniowiecznej staropolskiej i starobułgarskiej. Tak wyekscerpowany materiał badawczy umożliwi prowadzenie dalszych badań, rzucających nowe światło na ww. teksty - analiza porównawcza jak do tej pory nie została przeprowadzona. Poniższa bibliografia zawiera opracowania w głównej mierze historycznoliterackie i jest niemal kompletna - brak opracowań językoznawczych (wskazany tekst był raczej pomijany w badaniach nad staropolską literaturą apokryficzną), a nasze badania mają uzupełnić istniejącą lukę. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 525
sala: 526
moderacja: Tomasz Mowlik
11:35-11:50Paula Budzyńska (UMK) - "Linguistic curiosity" - what questions about language did linguists ask between XVIII and XX century and why are they worth studying today?
11:50-12:05Wojciech Stelmach (UAM), Denitsa Zarkova (Uniwersytet Sofijski) - Język apokryfów prawosławnych i rzymskich na przykładzie Słowa o Adamie i Ewie oraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie - analiza wstępna
12:05-12:20Dorota Dąbrowska (UW) - Different perspectives on the satirized message. A cognitive analysis of satirical cartoons by Paweł Kuczyński
12:20-12:35Sylwia Tyszka (UW) - Zapożyczenia angielskie na łamach czasopisma Architektura-Murator z lat 2010-2013
12:35-12:55dyskusja