IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Monika Stanek (Gdańsk)

Leksyka tanatologiczna w publicystyce Bolesława PrusaCelem wystąpienia jest omówienie językowego sposobu ujęcia fenomenu śmierci w XIX wieku. Materiału do analizy dostarczyły teksty publicystyczne Bolesława Prusa. Celem referatu jest analiza leksyki tanatologicznej, której różnorodność pozostaje w ścisłym związku ze sposobem ujęcia przez autora problematyki śmierci. Rozważania koncentrują się wokół najważniejszych obrazów umierania: śmierci jako faktu oraz śmierci jako tajemnicy. Dopełnieniem wywodu jest językowa analiza felietonów w odniesieniu do metody statystycznej, którą posługiwał się Prus. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Tomasz Kasprzak
11:35-11:50Monika Stanek (UG) - Leksyka tanatologiczna w publicystyce Bolesława Prusa
11:50-12:05Monika Reks (UWr) - Różnice w konstruowaniu przestrzeni mentalnych w komunikatach werbalnych i multimodalnych
12:05-12:20Agata Ostrówka (UAM) - O antroponimach w Madame Antoniego Libery
12:20-12:35Lucyna Kościelniak (UWr) - Elementy niemanualne w Polskim Języku Migowym – znaczenie w komunikacji codziennej i artystycznej
12:35-12:55dyskusja