VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie


Referat nie został wygłoszony - uczestniczka wycofała sięJoanna Sochocka (Białystok)

Polszczyzna "lepsza" i "gorsza". Inne spojrzenie na puryzm językowyCelem wystąpienia jest naświetlenie polszczyzny w wymiarze aksjologicznym. Wartościowanie języka przejawia się silnie w postawach purystycznych. Głębsza analiza dowodzi, że język, który uznajemy za gorszy właśnie dzięki swej potoczności jest nam bliższy, bo oddaje naszą naturę, świadczy o uważnej obserwacji świata i stanowi istotny element poznania. A nawet z purystycznego punktu widzenia czasem trudno odróżnić, co jest tym "dobrym", a co "złym". Wszystko czemuś służy, a służy dobrze, jeśli jest używane z umiarem i dostosowane do okoliczności. Nawet doza potępianych wulgaryzmów bywa najlepszym znanym środkiem ekspresji w literaturze i sztuce.
Zapożyczenia, obce wtręty czy slangi są według purystów językowych zaniedbaniem "polskości" pod względem formy. Tymczasem semantyka obfituje w przykłady piętnujące innych. Prymę wiodą tu zwierzęta, którym nagminnie przypisuje się negatywne cechy, często zupełnie przypadkowo. Z etycznego punktu widzenia jest to pewien problem, zwłaszcza, że język jako całość stanowi o naszej tożsamości i nieustannie nas kształtuje. Można więc postrzegać to, co nazywamy czystością językową nie tylko jako stanie na straży polskości i normatywności, ale także wizerunku tych, którzy głosu nie mają.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Kornelia Kołupajło
15:00-15:15Anna Kurek (UAM) - Użycie oraz funkcje żargonu policyjnego w norweskich powieściach kryminalnych
15:15-15:30Joanna Sochocka (UwB) - Polszczyzna "lepsza" i "gorsza". Inne spojrzenie na puryzm językowy
15:30-15:45Anna Pomiankowska-Wronka (UWM) - Ocalić od zapomnienia: język jako świadectwo przeszłości na przykładzie reportaży Jeana Hatzfelda
15:45-16:00Justyna Tomczak-Boczko (UAM) - Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański
16:00-16:15dyskusja