VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Brygida Sawicka-Stępińska (Poznań)

Interferencja systemów językowych hiszpańskiego i quechua w kontekście społecznym krajów andyjskichZderzenie kulturowe Indian andyjskich z hiszpańskimi kolonizatorami doprowadziło do szeregu konsekwencji na wielu płaszczyznach. Rodzimi mieszkańcy górzystych obszarów Boliwii, Peru, Ekwadoru i Kolumbii, posługujący się językami z grupy quechua, znaleźli się w sytuacji konieczności posługiwania się językiem hiszpańskim. Niedostateczny poziom edukacji oraz rozbieżności systemowe między obu językami przyczyniły się do cząstkowego zaledwie opanowania języka najeźdźcy przez użytkowników quechua. Różnice między tymi zupełnie odmiennymi systemami odzwierciedla na poziomie fonetycznym m.in. tzw. zjawisko motoseo - interferencja samogłosek hiszpańskich i quechua. Charakterystyczna wymowa wzmocniła stereotyp Indianina jako osoby niedouczonej i nieucywilizowanej. Wizerunek ten, również za pośrednictwem literatury, utrwalał się w zbiorowej świadomości na nowo zdobytych terenach. Pomimo znacznego spłaszczenia hierarchii społecznej krajów andyjskich, do dziś motoseo bywa przyczyną nierównego traktowania osób o pochodzeniu wiejskim, posługujących się nienormatywnymi wariantami języka hiszpańskiego, co w sposób szczególnie dotkliwy przejawia się na polu edukacji szkolnej i uniwersyteckiej.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Olga Wache
15:00-15:15Dorota Masłej (UAM) - Zbiór modlitw katechizmowych z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Zarys problemów badawczych
15:15-15:30Magdalena Nowakowska (UŁ) - Stałe konotacje idiolektalne jako zjawisko z pogranicza semantyki i pragmatyki wartości (na przykładzie felietonów Szymona Hołowni)
15:30-15:45Brygida Sawicka-Stępińska (UAM) - Interferencja systemów językowych hiszpańskiego i quechua w kontekście społecznym krajów andyjskich
15:45-16:00Katarzyna Osior (UW) - Jesteś zwycięzcą. Językowe wyznaczniki oddziaływania na odbiorcę w przemówieniach mówców motywacyjnych
16:00-16:15dyskusja