IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Monika Reks (Wrocław)

Różnice w konstruowaniu przestrzeni mentalnych w komunikatach werbalnych i multimodalnychCel badań: Głównym celem badań jest stworzenie modelu mentalnego dwóch epizodów spektaklu teatralnego, jak również znalezienie różnic w konstruowaniu przestrzeni mentalnych w komunikatach werbalnych i multimodalnych. Metodyka: Materiał badawczy pochodzi z egzaminu Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Zbadane zostały dwa epizody spektaklu lalkowego dziejące się w środowisku wodnym. Do opisu zastosowano teorię przestrzeni mentalnych. Wyniki: Analiza przykładów pokazuje jak można wiązać wodę, stanowiącą ważny punkt odniesienia dla prezentowanych scen, z nową przestrzenią mentalną. W jednym z przykładów przestrzeń budowana jest przez trzy kreatory. Możliwe jest, aby jedną przestrzeń budowały kreatory o różnym statusie. Efekt: Efektem jest propozycja modelu mentalnego scen teatralnych, a także odkrycie innego użycia kreatorów przestrzeni w rożnego rodzaju komunikacji. W języku mamy do czynienia z wysokim stopniem konwencjalizacji, więc aby zainicjować budowę przestrzeni mentalnej, wystarczy jeden kreator. Inaczej jest w przypadkach komunikacji multimodalnej, gdzie konstruowanie przestrzeni mentalnych jest bardziej skomplikowane. Koncepcja G. Fauconniera i M. Turnera opiera się na komunikacji werbalnej, jednak jej zastosowanie w analizie spektaklu pozwala na rozwiniecie teorii przestrzeni mentalnych. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Tomasz Kasprzak
11:35-11:50Monika Stanek (UG) - Leksyka tanatologiczna w publicystyce Bolesława Prusa
11:50-12:05Monika Reks (UWr) - Różnice w konstruowaniu przestrzeni mentalnych w komunikatach werbalnych i multimodalnych
12:05-12:20Agata Ostrówka (UAM) - O antroponimach w Madame Antoniego Libery
12:20-12:35Lucyna Kościelniak (UWr) - Elementy niemanualne w Polskim Języku Migowym – znaczenie w komunikacji codziennej i artystycznej
12:35-12:55dyskusja