VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Patrycja Piotrowska (Warszawa)

Próba klasyfikacji i opisu gier językowych w krzyżówkach z przymrużeniem okaGry językowe były już niejednokrotnie podstawą refleksji językoznawczej, zwykle jednak tę tematykę poruszano w pracach o dowcipie, także popularnych "sucharach", idiolektach lub tekstach użytkowych. Gry językowe w krzyżówkach różnią się, w związku z ich budową, od innych typów zabaw słownych, ponieważ dają możliwość wykorzystania wieloznaczności zarówno objaśnienia, jak i hasła. Konwencja krzyżówki z przymrużeniem oka zakłada dodatkowo utrudnienie rozwiązującemu zadania środkami pozajęzykowymi (np. wielkością liter, stosowaniem symboli) i językowymi (np. użycie homonimów, polisemów). Ten rodzaj krzyżówki echuje się bardzo świadomym wykorzystaniem potencjału systemu języka polskiego.
Wystąpienie poświęcone będzie próbie klasyfikacji i opisu gier. Opisany zostanie proponowany podział materiału, częściowo oparty na klasyfikacji polskich dowcipów (stworzonej przez Danutę Buttler), ale dostosowany do zbadanych przykładów gier językowych. Poza przedstawieniem typów omawianych gier zakłada się pogłębioną analizę części przykładów ze wskazaniem na podstawy ich wieloznaczności, ukazanie możliwych wariantów i dróg dotarcia od objaśnienia do rozwiązania. Przedmiotem analizy stanie się reprezentatywna grupa krzyżówek autorstwa Adama Sumery.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Dominika Krysztofowicz
13:30-13:45Szabolcs Szilva (UW) - Języki Cyganów: język romani – jeden z języków największej mniejszości na Węgrzech
13:45-14:00Damian Kaleta (UW) - Koń Polaków, koń Węgrów – jaki jest? Językowy obraz konia w polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologii
14:00-14:15Patrycja Piotrowska (UW) - Próba klasyfikacji i opisu gier językowych w krzyżówkach z przymrużeniem oka
14:15-14:30Piotr Wyroślak (UAM) - Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnej
14:30-14:45dyskusja