IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Judyta Obrzeżgiewicz (Katowice)

Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy pospolite - eponimy w tańcuPrzedmiotem mojego referatu jest analiza eponimów związanych z tańcem. Na podstawie Słownika eponimów, czyli wyrazów odimiennych Władysława Kopalińskiego, internetowej wersji Słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych tego samego autora oraz na podstawie własnych przygód z tańcem - zajęć praktycznych, warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez tancerki i tancerzy z całej Polski - zebrałam materiał, na który składa się ponad czterdzieści jednostek leksykalnych. Są to zarówno nazwy tańców, dawnych i współczesnych, jak i poszczególnych figur tanecznych. Wszystkie podzielone zostały na pięć kategorii:
1. eponimy pochodzące od nazw własnych reprezentujących regiony oraz państwa,
2. eponimy pochodzące od nazw własnych reprezentujących miejscowości,
3. eponimy pochodzące od nazw własnych reprezentujących grupy etniczne oraz mieszkańców danego regionu,
4. eponimy pochodzące od nazw własnych reprezentujących nazwy osobowe,
5. eponimy, w których właściwym eponimem jest przydawka.
Nim przedstawię zebrany materiał, omówię ogólną charakterystykę problematyki językoznawczej związanej z eponimami. Ponadto wspomnę o problemach, które pojawić się mogą przy próbie ich tłumaczenia. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 416
sala: 504
moderacja: Marek Dolatowski
15:20-15:35Jakub Sroka (UŁ) - Śpiewanie ręką na parapecie - o języku zawodowym muzyków na przykładzie środowiska muzycznego Łodzi i Sieradza
15:35-15:50Judyta Obrzeżgiewicz (UŚ) - Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy pospolite - eponimy w tańcu
15:50-16:05Ewelina Woźniak-Wrzesińska (UAM) - Najnowsze polskie teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa - ubogie słownikowo czy bogate w konceptualizacje? Rekonesans
16:05-16:20dyskusja