IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Marta Nowak (Poznań)

Kryminalny Poznań - obraz miasta we współczesnych kryminałachCelem artykułu jest pokazanie specyfiki języka kryminału, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu. Literatura została tak dobrana, żeby ukazać miasto na przestrzeni dziejów, a autorka bierze pod uwagę nazwy własne oraz frazeologię oraz elementy gwarowe typowe dla języka poznaniaków. Pierwsza część tekstu polega na zaprezentowaniu toponimii oraz antroponimii wyekscerpowanych z kryminałów różnych autorów: Konrad Lewandowski, Joanna Opiat-Bojarska, Zbigniew Wojtyś, Ryszard Ćwirlej oraz Sebastian Koperski i Wojciech Stamm oraz porównania nazw z literatury z autentycznym nazewnictwem miejskim. Uwzględniony zostanie także język poznaniaków, sposób komunikacji oraz nazwy oficjalne oraz te funkcjonujące w uzusie.
W drugiej części referatu ukazane będą pozostałe elementy języka, które sprawiły, że całość wyróżnia się na tle dzieł tego gatunku (określenia gwarowe, frazeologizmy). Przeprowadzona analiza pozwala pokazać miasto jako nie tylko przestrzeń, w której rozgrywa się akcja, lecz także swego rodzaju świadka i uczestnika wydarzeń. Chciałabym zastanowić się także nad tym, czy wraz z rozwojem fabuły mogą zmieniać się funkcje nazw własnych w literaturze kryminalnej i w jaki sposób taka zmiana przebiega. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Tomasz Kasprzak
15:20-15:35Marta Nowak (UAM) - Kryminalny Poznań - obraz miasta we współczesnych kryminałach
15:35-15:50Jagoda Sawa (UAM) - Werbalizacja emocji w rozmowach konfliktowych między matkami a młodymi córkami
15:50-16:05Amelia Molska (WSJO w Poznaniu) - Kompetencje językowe uczniów dwujęzycznych na pierwszym etapie kształcenia
16:05-16:20dyskusja