VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Piotr Nowak (Warszawa)

Język prawa – zamknięty i spójny czy przyjazny użytkownikom?Język prawa jest narzędziem specyficznym. Używa jednostek leksykalnych z języka naturalnego, a jednak poprzez swą specjalistyczność zdaje się być niezrozumiały i hermetyczny. Ilekroć jednak próbujemy stworzyć tekst dostępny dla przeciętnego użytkownika cierpi na tym precyzja użytych sformułowań. Rodzi się wówczas pytanie: czy obywatel jest dla prawa czy prawo dla obywatela?
Zanim udzielona zostanie odpowiedź na powyższe pytanie, należy zastanowić się jakimi środkami językowymi posługuje się język prawa oraz czy język prawa jest zjawiskiem jednorodnym, czy też możliwe jest wyróżnienie poszczególnych poziomów fachowości języka i zarazem poziomów jego precyzji. Odpowiedź na powyższe zostanie udzielona na przykładzie analizy środków językowych charakterystycznych dla tego języka specjalistycznego (na przykładzie języka prawnego polskiego i niemieckiego).
Omówione pokrótce zostaną główne bariery komunikacyjne występujące wśród użytkowników języka prawnego.
Wreszcie przybliżone zostaną dwie próby standaryzacji języka prawnego (jednej z polskiego porządku prawnego i jednej z niemieckiego obszaru językowego) i na ich przykładzie udzielona zostanie odpowiedź, czy język prawa może pozostać precyzyjny i stać się bardziej zrozumiały nawet dla osób bez wykształcenia prawniczego?Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Michał Piosik
13:30-13:45Zuznna Wośko (KUL) - Typy strukturalne nazwisk pochodzących od dwuczłonowych przezwisk
13:45-14:00Piotr Nowak (UW) - Język prawa – zamknięty i spójny czy przyjazny użytkownikom?
14:00-14:15Marta Durczak (UAM) - Czy osoby z Zespołem Turnera różnią się w rozumieniu i produkcji metafor orientacyjnych? – podsumowanie badań
14:15-14:30Joanna Suszyńska (UAM) - Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptów
14:30-14:45dyskusja