IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie


Referat nie został wygłoszony - uczestnik wycofał się przed konferencjąJakub Musialik (Katowice)

Cudze w świecie 'swój-obcy'. Zapożyczenia językowe w gwarze przestępczejŻargon przestępczy, znajdujący się w ostatnim czasie w centrum zainteresowania wielu lingwistów, stanowi doskonały materiał dla badań z zakresu różnych dyscyplin, co czyni go niejako interdyscyplinarnym obiektem badawczym. Aspekt socjologiczny, psychologiczny czy kulturowy dostarczają narzędzi do osiągnięcia interesujących wniosków w zakresie badań nad językiem grup marginalnych z perspektywy językoznawczej. Kwestia absorpcji materiału językowego nierodzimego pochodzenia aktualna jest nie tylko dla języka polskiego, ale i, między innymi, języka rosyjskiego, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę w trakcie mojego wystąpienia. Binarny podział swój/swoje – obcy/obce, charakterystyczny dla uczestników tzw. drugiego życia, znajduje oczywiście odzwierciedlenie w języku opisywanych społeczności. W omawianej pracy zwrócę uwagę przede wszystkim na kwestię wchłaniania materiału językowego obcego pochodzenia, przy jednoczesnym uwzględnieniu naturalnego zamknięcia danych środowisk na wszelki element obcy w ujęciu socjologicznym oraz psychologicznym. Praca rozpatruje problem zapożyczeń językowych obecnych w polskim oraz rosyjskim żargonie przestępczym z perspektywy badań lingwistycznych, socjologicznych oraz psychologicznych, przy szczególnym uwzględnieniu pierwszej z wymienionych.