IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Amelia Molska (Poznań)

Kompetencje językowe uczniów dwujęzycznych na pierwszym etapie kształceniaW Polskich szkołach coraz częściej uczniami są dzieci dwujęzyczne, które zasoby językowe pozyskały w drodze naturalnego(immersyjnego) nabywania dwóch systemów językowych w środowisku rodzinnym. Znajomość dwóch języków na podobnym poziomie od najwcześniejszych lat życia, generuje szereg trudności pod postacią pojawiania się licznych błędów językowych, co może utrudniać naukę czytania i pisania w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz trudności na dalszych etapach kształcenia.
Propozycja mojego referatu odnosi się do rozwoju kompetencji językowych dzieci dwujęzycznych na pierwszym etapie kształcenia oraz wpływu interferencji językowej na systemy leksykalne obu języków w przebadanej grupie. Moja prelekcja bazuje na przeprowadzonych przeze mnie badaniach empirycznych na grupie respondentów w wieku 8-10 lat. Przebadani uczniowie uczęszczają do szkół dwujęzycznych i/lub są wychowywani w rodzinach wielojęzycznych. Zostali zbadani (zarówno uczniowie, jak i rodzice - w celu odwołania się do sytuacji rodzinnej dziecka: występujących w środowisku rodzinnym języków, motywacji rodziców do podjęcia się przez ich dziecko nauki drugiego języka itd.) uczniowie metodą testu, który został skonstruowany na potrzeby badania. Analiza badawcza wykazała niewielkie trudności w rozumieniu 'obcojęzycznego' tekstu czytanego, do którego pytania były sformułowane w języku polskim oraz podobne sposoby werbalnego wyrażania i określania swoich emocji w sytuacjach o podobnym ładunku emocjonalnym. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 404
moderacja: Tomasz Kasprzak
15:20-15:35Marta Nowak (UAM) - Kryminalny Poznań - obraz miasta we współczesnych kryminałach
15:35-15:50Jagoda Sawa (UAM) - Werbalizacja emocji w rozmowach konfliktowych między matkami a młodymi córkami
15:50-16:05Amelia Molska (WSJO w Poznaniu) - Kompetencje językowe uczniów dwujęzycznych na pierwszym etapie kształcenia
16:05-16:20dyskusja