IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Sonia Ławniczak (Poznań)

Przełożyć nieprzekładalne. Kategoria aury Waltera Benjamina na przykładzie powieści Piękno i smutek wojny Petera EnglundaNiemiecki filozof i tłumacz Walter Benjamin klasyfikuje przekład jako formę, a jednym z najważniejszych aspektów jej zachowania jest aura, która wyznacza równocześnie granice przekładalności/nieprzekładalności dzieła.
Celem referatu jest przedstawienie konstrukcji aury w powieści Petera Englunda Stridens skönhet och sorg oraz w przekładzie na język polski Piękno i smutek wojny. Wiąże się to z postawieniem pytania o specyfikę przekładalności/nieprzekładalności aury, rekonstrukcją przemian zachodzących w obszarze kodów translatorskich (leksykalno-semantycznego, kulturowego i estetycznego) na wybranych przykładach oraz sformułowaniem wniosków na temat ukształtowania recepcji tekstu, jako efektu transpozycji translatorskich dokonanych w procesie przekładu.
Pierwsza część referatu to krótka prezentacja szwedzkiego historyka Petera Englunda oraz jego twórczości, opis konstrukcji zarówno oryginału, jak i przekładu, a także informacja o tłumaczce Emilii Fabisiak.
Kolejna część poświęcona jest osobie niemieckiego teoretyka kultury, tłumacza i filozofa Waltera Benjamina. Metodologiczną podstawę referatu stanowi teoria przekładu Benjamina, szczególnie kategoria aury. Na bazie koncepcji Benjamina oraz korzystając z modelu analizy porównawczej, opracowanego w polskich badaniach przekładoznawczych przez znawczynię teorii niemieckiego filozofa Małgorzatę Jokiel, przedstawiam własny projekt analizy przekładalności/nieprzekładalności aury w polskim tłumaczeniu powieści Englunda.
Ostatnia część referatu to analiza wybranych fragmentów oryginału i tłumaczenia, skoncentrowana na takich aspektach jak przekład kulturowych słów kluczy, nazw własnych i nazw geograficznych, a także transformacje leksykalno-semantyczne oraz graficzne.
Końcowa konkluzja referatu brzmi: transformacje w obrębie aury występują głównie w warstwie leksykalno-semantycznej tekstu. Jak wykazała analiza, nie mają one charakteru transpozycji zmieniających recepcję całości tekstu w przekładzie. Aura oryginału, nacechowana immanentnie nieprzekładalnością, została oddana w tłumaczeniu w możliwie adekwatnym stopniu. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 416
sala: 504
moderacja: Alicja Kierończyk
13:45-14:00Sonia Ławniczak (UAM) - Przełożyć nieprzekładalne. Kategoria aury Waltera Benjamina na przykładzie powieści Piękno i smutek wojny Petera Englunda
14:00-14:15Nina Anna Trzaska (UAM) - Hari czy Hareios? Analiza wybranych neologizmów w staro- i nowogreckim przekładzie powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"
14:15-14:30Aleksander Kacprzak (UAM) - Angielskie zapożyczenia w duńskim słownictwie koszykarskim i tenisowym
14:30-14:45Jakub Musialik (UŚ) - Cudze w świecie 'swój-obcy'. Zapożyczenia językowe w gwarze przestępczej
14:45-15:05dyskusja