IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Anna Kurek (Poznań)

Generyczność w języku norweskimCelem niniejszego wystąpienia jest opisanie sposobów wyrażania generyczności w języku norweskim. Generyczność to kategoria zdania lub grupy imiennej, która stanowi odniesienie do całego gatunku lub grupy, o których mowa w tekście. Każdy język ma możliwość jej wyrażenia, lecz w językach rodzajnikowych paleta możliwości jest szczególnie szeroka. W językach germańskich, do których należy omawiany w wystąpieniu język norweski, istnieje aż pięć możliwości wyrażenia danej informacji poprzez użycie różnych form rzeczownika. Następujące zdania w języku norweskim pokazują wszystkie możliwe formy wyrażenia Niedźwiedź polarny (niedźwiedzie polarne) jest (są) ssakiem (ssakami):
(1) Isbjørnen er et pattedyr.
(2) Isbjørn er et pattedyr.
(3) ? En isbjørn er et pattedyr.
(4) Isbjørner er pattedyr.
(5) Isbjørnene er pattedyr.
Jasne wyznaczniki generyczności są trudne do zdefiniowania, ponieważ istnieją pewne czynniki gramatyczne, które ją tworzą (np. użycie formy nagiej rzeczownika czy użycie czasu teraźniejszego), lub które uniemożliwiają zbudowanie konstrukcji o znaczeniu generycznym (np. okoliczniki czasu vanligvis 'zazwyczaj', alltid 'zawsze', ofte 'często' czy gjerne 'chętnie'). W prezentacji skupię się na wymogach formalnych dotyczących użycia poszczególnych rodzajników opisanych w norweskiej literaturze fachowej, a następnie omówię źródła traktujące o generyczności w pozostałych językach skandynawskich.
Na podstawie przeprowadzonego badania pilotażowego oraz korpusu stworzonego z haseł Store norske leksikon, zaprezentuję także przykłady norweskich zdań generycznych oraz omówię formy rzeczownika i strategie wykorzystywane najczęściej do tworzenia takich wypowiedzi. Dane zaprezentowane w wystąpieniu stanowią część projektu badawczego prowadzonego w ramach studiów doktoranckich. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 526
sala: 525
moderacja: Krzysztof Juś
9:45-10:00Anna Kurek (UAM) - Generyczność w języku norweskim
10:00-10:15Dorota Masłej (UAM) - Glosa w badaniach historycznojęzykowych
10:15-10:30Natalia Kołaczek (UAM) - Co łączy aktorów z musicalem i złodziei z włamaniem? Określoność i anafory pośrednie w języku szwedzkim w tekstach studentów
10:30-10:45Kamil Trąba (UAM) - Dopłynął albo nie dopłynął; oto jest pytanie - czyli dokonaność czasowników ruchu w języku nowogreckim
10:45-11:05dyskusja