VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Natalia Kołaczek (Poznań)

Jakaś książka, ten telefon i mój samochód – jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?Określoność w szwedczyźnie to kategoria sprawiająca sporo problemów uczącym się. Problemy te mogą dotyczyć kwestii formalnych - istnieje kilka alomorfów rodzajnika określonego, a końcówki rzeczownika różnią się w zależności od liczby i rodzaju oraz typu deklinacji. Trudności występują także na płaszczyźnie funkcjonalnej - tę kategorię trudno jednoznacznie zdefiniować, a formy mogą mieć różne zastosowanie (np. forma bezrodzajnikowa występuje po zaimkach dzierżawczych, we frazach o znaczeniu określonym). Co więcej, określoność zaznaczana morfologicznie jest cechą nieobecną w większości języków świata, w tym w polszczyźnie.
Celem mojego badania jest określenie hierarchii, w jakiej różne rodzaje określoności oraz różne typy fraz nominalnych wprowadzane są w podręcznikach do nauki języka szwedzkiego. Do analizy wybrałam trzy popularne szwedzkojęzyczne podręczniki dla początkujących, Rivstart, Mål oraz Svenska utifrån. Punktem odniesienia jest opracowany przez Monicę Axelsson (1994) model rozwoju akwizycji fraz nominalnych.
Otrzymane wyniki konfrontuję z pilotażowym badaniem przeprowadzonym przeze ze mnie wśród studentów filologii szwedzkiej i skandynawistyki UAM oraz badaniem Kari Fraurud (1990) dotyczącym funkcji, w których najczęściej występują określone frazy nominalne.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504, 505
sala: 416
moderacja: Michał Piosik
11:30-11:45Natalia Kołaczek (UAM) - Jakaś książka, ten telefon i mój samochód – jak kategoria określoności przedstawiana jest w podręcznikach do języka szwedzkiego dla początkujących?
11:45-12:00Rafał Maćkowiak (UŁ) - Leksyka środowiska graczy wideo. Dlaczego warto ją badać?
12:00-12:15Katarzyna Kopera (UW) - Wpływ kontekstu społeczno-edukacyjnego na naukę języka francuskiego jako drugiego języka obcego w dużych i małych miastach. Przykład Warszawy i Stalowej Woli
12:15-12:30Agnieszk Seweryn (UJ) - Lis, a może Lisica?, czyli kilka słów o przekładzie nazw własnych w "Małym Księciu" Antoine'a de Saint-Exupéry'ego
12:30-12:45dyskusja