VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Damian Kaleta (Warszawa)

Koń Polaków, koń Węgrów – jaki jest? Językowy obraz konia w polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologiiFrazeologia i paremiologia stanowią ważne źródło w rekonstrukcji językowego obrazu świata. W przysłowiach i związkach frazeologicznych danego języka utrwalone są cechy stereotypowe rzeczy, pojęć, ludzi i zwierząt. Przedmiotem referatu jest porównanie węgierskich i polskich jednostek frazeologicznych zbudowanych na komponencie "koń" i ustalenie, jak koń widziany jest oczami Polaków, a jak – oczami Węgrów. Celem referatu jest natomiast próba odpowiedzi na pytanie, w którym kręgu kulturowym zwierzę to odegrało ważniejszą rolę.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Dominika Krysztofowicz
13:30-13:45Szabolcs Szilva (UW) - Języki Cyganów: język romani – jeden z języków największej mniejszości na Węgrzech
13:45-14:00Damian Kaleta (UW) - Koń Polaków, koń Węgrów – jaki jest? Językowy obraz konia w polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologii
14:00-14:15Patrycja Piotrowska (UW) - Próba klasyfikacji i opisu gier językowych w krzyżówkach z przymrużeniem oka
14:15-14:30Piotr Wyroślak (UAM) - Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnej
14:30-14:45dyskusja