VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Ewa Kaczmarz (Wrocław)

Dialog facebookowy jako gatunekJednym z głównych zadań genologii lingwistycznej jest opis różnorodnych gatunków tekstów w zakresie ich pochodzenia i najważniejszych cech. Lukę w badaniach stanowią gatunki internetowe, które rodzą się i ewoluują w błyskawicznym tempie. W związku z tym wiele z nich pozostaje nieopisanych.
W moim wystąpieniu przedstawię cechy gatunkowe dialogu facebookowego czyli dialogu prowadzonego za pomocą komunikatora stanowiącego integralną część portalu Facebook. Dla potrzeb stworzenia pełnego opisu posłużę się kryteriami wzorca gatunkowego autorstwa Marii Wojtak. W ramach aspektu strukturalnego zaprezentuję budowę dialogu facebookowego (ramę tekstową oraz podział na segmenty). Oprócz tego opiszę właściwości pragmatyczne badanego przeze mnie gatunku - relację nadawczo-odbiorczą, cele, które mogą być za jego pomocą realizowane, genezę dialogu facebookowego i jego warianty gatunkowe. W dalszej części wystąpienia omówię tematykę badanych dialogów i perspektywę oraz hierarchię wartości ich uczestników, a następnie przejdę do ostatniego komponentu wzorca gatunkowego dialogu facebookowego - jego cech stylistycznych uwarunkowanych przez strukturę gatunku, a także sytuacją komunikacyjną.
Wnioski, które zamieszczę w swoim referacie, będą wynikiem badań przeprowadzonych w ramach pracy magisterskiej na materiale pochodzącym z okresu od 1 maja do 30 czerwca 2014 roku, tworzącym synchroniczny, jednogatunkowy korpus dialogów facebookowych osób młodych.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Tomasz Mowlik
13:30-13:45Ewa Kaczmarz (UWr) - Dialog facebookowy jako gatunek
13:45-14:00Anna Maria Podyma (UW) - Wpływ socjolektu środowisk młodzieżowych polskiej prawicy wolnościowej na język Internetu
14:00-14:15Olga Ziółkowska (UAM) - Wyznaczniki spójności tekstowej w "Rozmyślaniach dominikańskich"
14:15-14:30Malwina Olga Hopej (UWr) - Istota prawdziwego bezpieczeństwa. Sposoby konceptualizacji pojęcia BEZPIECZEŃSTWO przez Polaków z Ukrainy i Polski
14:30-14:45dyskusja