IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Magdalena Jaszczyk-Grzyb (Poznań)

Prezentacja wyników międzynarodowego projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism)W krajach europejskich, które coraz bardziej zmieniają się pod wpływem zjawiska migracji, zwalczanie rasizmu i ksenofobii stało się kluczowym wyzwaniem dla demokracji i życia społecznego. Przestępstwa motywowane nienawiścią nigdy nie są izolowanym aktem; zazwyczaj wyzwala je i podsyca mowa nienawiści. Dyskurs nacechowany nienawiścią pojawia się nie tylko w komunikacji bezpośredniej w przestrzeni prywatnej czy publicznej, ale również w Internecie, wypowiedziach polityków, dziennikarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych, a także w wielu innych kontekstach instytucjonalnych. Podczas wystąpienia chciałabym opowiedzieć o wynikach zakończonego w październiku 2016 roku projektu RADAR (Regulating Anti-Drscrimination and Ant-Racsim), który był współfinansowany z środków Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczyły ośrodki naukowe z sześciu krajów, w tym Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Celem projektu RADAR było między innymi dostarczenie służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa jak i pracownikom wymiaru sprawiedliwości niezbędnych instrumentów ułatwiających identyfikację etnicznie motywowanej mowy nienawiści. W tym celu partnerzy projektu przeprowadzili analizę empiryczną materiałów zebranych w wywiadach z ofiarami przestępstw mających znamiona mowy nienawiści jak i graficznych przykładów mowy nienawiści (np. rozpowszechnianych on-line) zebranych w sześciu równych krajach. Pozyskane materiały zostały przeanalizowane i skategoryzowane tak, aby móc na ich podbudowie opracować szkolenia kompetencji i samo-ewaluacji w oparciu o koncepcję GINCO*. Szkolenia są skierowane dla osób zawodowo mających kontakt z obcokrajowcami oraz dla byłych lub potencjalnych ofiar mowy nienawiści na poziomie poszczególnych krajów partnerskich. Końcowym produktem projektu jest publikacja przedstawiająca konkretne instrumenty, rekomendacje oraz przykłady najlepszych praktyk, by ułatwić wdrażanie działań i regulacji wymierzonych w dyskryminację i rasizm.

*Grundtvig International Network of Course Organisers Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
504, 525, 526
sala: 416
moderacja: Łukasz Piątkowski
9:45-10:00Joanna Suszyńska (UAM) - Język medialnej propagandy politycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
10:00-10:15Magdalena Jaszczyk-Grzyb (UAM) - Prezentacja wyników międzynarodowego projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism)
10:15-10:30Gabriela Krupa-Turowska (UR) - Dyskurs narodowosocjalistyczny –komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II wojny światowej
10:30-10:45Damian Syjczak (USZ) - Środki językowe zastosowane w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 roku
10:45-11:05dyskusja