IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Paula Budzyńska (Toruń)

"Linguistic curiosity" - what questions about language did linguists ask between XVIII and XX century and why are they worth studying today?In the present paper, the author advances that the nature of language can be determined not thanks to studying the available definitions of this term, which may be confusing, but the questions about it that were addressed by linguists starting from the eighteenth to the end of the twentieth century. What is put forward in the article is that the presumably modern understanding of language as a "complex system" is not as innovative as it seems to be, yet it is solidly grounded in the linguistic theory, which is transparent in the demonstrated questions and scholars’ attempts to answer them.
First of all, the author provides the overview of the manners in which the notion of complexity of language has been perceived by various linguists for the last two decades. Then, the paper focuses on studying questions posed by linguists throughout centuries and their attempts made at replying them, which have been indicated thanks to the critical analysis of secondary sources devoted to the subject in question. Next, the emphasis is put on complexity of language that arises from the examination of these ideas and the method of dealing with it in terms of research. Finally, it is explained why it is crucial for a scholar to regard language as a complex system and how this concept can be applied to practice. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 525
sala: 526
moderacja: Tomasz Mowlik
11:35-11:50Paula Budzyńska (UMK) - "Linguistic curiosity" - what questions about language did linguists ask between XVIII and XX century and why are they worth studying today?
11:50-12:05Wojciech Stelmach (UAM), Denitsa Zarkova (Uniwersytet Sofijski) - Język apokryfów prawosławnych i rzymskich na przykładzie Słowa o Adamie i Ewie oraz Historyi barzo cudnej o stworzeniu nieba i ziemie - analiza wstępna
12:05-12:20Dorota Dąbrowska (UW) - Different perspectives on the satirized message. A cognitive analysis of satirical cartoons by Paweł Kuczyński
12:20-12:35Sylwia Tyszka (UW) - Zapożyczenia angielskie na łamach czasopisma Architektura-Murator z lat 2010-2013
12:35-12:55dyskusja