VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Karolina Borowiec (Poznań)

O języku "najstarszego polskiego erotyku żakowskiego"Przedmiotem referatu jest utrwalona w drugim dziesięcioleciu XV w. w kodeksie Mikołaja z Koźla Żałoba na pannę (Cantilena inhonesta). Przynależność językowa zamazanej inkaustem pieśni, odczytanej w pełni dopiero na początku XX w. (Eder, Twardzik 2006), budzi pewne kontrowersje. Początkowo zaliczana w poczet zabytków czeskich, przez Romana Jakobsona określona mianem "śląsko-polskiej", pojawia się we wszystkich opracowaniach polskiej literatury średniowiecza jako "najstarszy polski erotyk żakowski", choć jednocześnie charakteryzowana jest jako tekst "polsko-czeski", "mieszany" czy "śląski". W ostatnich latach postawiono także tezę, że utwór zachowany w kodeksie Koźlity jest tekstem czeskim (Baluch 2013). W referacie podjęta zostanie ponowna pełna analiza zapisu Cantilenae, z uwzględnieniem nowych lekcji (zawdzięczanym użyciu promieni ultrafioletowych), problemów z interpretacją relacji między głoską a jej reprezentantem graficznym, pisma, jakim utwór został zapisany, etc. Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytanie o przynależność językową utworu, a także o sposób jego prezentacji w wydaniu - czy mająca odzwierciedlać właściwości fonetyczne transkrypcja w jego wypadku jest w ogóle możliwa.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416, 504
sala: 505
moderacja: Damian Wątrobiński
11:30-11:45Klaudia Chalczyńska (UŁ) - Imiesłowy przysłówkowe w prasie polskiej, bułgarskiej i słoweńskiej
11:45-12:00Karolina Borowiec (UAM) - O języku "najstarszego polskiego erotyku żakowskiego"
12:00-12:15Karolina Burnagiel, Magdalena Mozgawa (UAM) - Generalnie to totalnie tak: śledzenie wzrostu popularności słów generalnie oraz totalnie w Narodowym Korpusie Języka Polskiego oraz korpusie Twittera
12:15-12:30Barbara Szacoń-Wójcik (UAM) - Pochodzenie, rozwój i standaryzacja języka tajskiego
12:30-12:45dyskusja