XII edycja - zgłoszenia
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Ankieta |


Osoby zainteresowane wygłoszeniem 15-minutowego referatu podczas dwunastej edycji (23.10.2020) są proszone o przesłanie formularzy zgłoszeniowych na adres kng@amu.edu.pl do 15 września 2020r. Propozycja adresowana jest do słuchaczy studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Dopuszczalne języki wystąpień: polski, angielski, niemiecki.
W nazwie pliku zgłoszeniowego proszę wpisać nazwisko zgłaszającego i dopisać słowo "abstrakt", wszystko małymi literami i bez polskich znaków, np. "kowalski_abstrakt". Zgłoszenie powinno zawierać: (I) imię i nazwisko studenta, (II) kierunek i rok studiów, (III) nazwę uczelni, (IV) nazwę koła naukowego (niewymagane), (V) tytuł wystąpienia (w języku wystąpienia, tj. polskim, angielskim lub niemieckim), (VI) krótkie streszczenie (150-250 słów) w języku wystąpienia wraz z bibliografią, (VII) imię, nazwisko, stopień naukowy i adres e-mail opiekuna naukowego. Zgłoszenie powinno też zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Sugeruje się użycie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy