VII edycja - organizacja
Główna | Organizacja | Plakat | Program | Abstrakty | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Komitet Naukowy
W Komitecie Naukowym VII edycji są, jak co roku: prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. dr hab. Janusz Taborek, prof. dr hab. Władysław Zabrocki, dr Konrad Juszczyk i dr Victoria Kamasa. Będą oni również osobami odpowiedzialnymi za proces recenzji nadesłanych tekstów do publikacji w tomie pokonferencyjnym.

Komitet Organizacyjny
W skład Komitetu Organizacyjnego VII edycji wchodzą: Szymon Batura, Olga Czesnowska, Mirosław Koziarski, Ida Stria, Olga Wache

Wolontariat
Chętnymi do pomocy przy organizacji VII edycji opiekuje się Olga Wache (konferencjajwp@gmail.com).

Pytania
Na wszelkie pytania stricte konferencyjne odpowiada Marek Dolatowski (dola_r@poczta.onet.pl).
Patrz też: Kontakt.