V edycja - organizacjaKomitet Naukowy
W Komitecie Naukowym V edycji są, jak co roku: prof. dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. dr hab. Janusz Taborek, prof. dr hab. Władysław Zabrocki i dr Konrad Juszczyk, oraz po raz pierwszy dr Victoria Kamasa. Będą oni również osobami odpowiedzialnymi za proces recenzji nadesłanych tekstów do publikacji w tomie pokonferencyjnym.

Komitet Organizacyjny
W skład Komitetu Organizacyjnego V edycji wchodzą: Marek Dolatowski, Katarzyna Dulat, Beata Jerzakowska, Kornelia Kołupajło, Agata Kotwica, Mirosław Koziarski, Aleksandra Michalak, Monika Szczepańska.

Wolontariat
Chętnymi do pomocy przy organizacji V edycji opiekuje się Katarzyna Dulat (kasiadulat02@wp.pl).

Pytania
Na wszelkie pytania stricte konferencyjne odpowiada Kornelia Kołupajło (konferencja.jezyk.poznan5@gmail.com).
Patrz też: Kontakt.