VII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Plakat | Program | Abstrakty | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.


Referaty:

- Arab Reza (Warszawa) - The Intentionality and Conventionality in the use of Irony

- Berezowska Anna (Poznań) - Potencjał lingwistyczny polsko-niemieckich spotkań filmowych

- Chowański Łukasz (Poznań) - Innowacje frazeologiczne w językach francuskim i polskim na przykładzie prasy

- Dolatowski Marek (Poznań) - Synkretyzm przypadków w polskim, niemieckim i włoskim a ich frekwencja - analiza porównawcza

- Domińczak Alicja (Poznań) - Analityczne konstrukcje werbo-nominalne. Ujęcie kontrastywne niemiecko-polskie

- Drożdżal Aleksandra (Kielce) - Językowe instrumentarium satyryczne w powieści Jana Lama Idealiści

- Durczak Marta (Poznań) - Understanding of orientational metaphors in Turner Syndrome - plan of MA research

- Frąckowiak Mariusz (Opole) - Językowy obraz świata w niemieckich i polskich somatyzmach z komponentem Ohr/ucho

- Frąckowiak Mariusz (Opole) - Personenbezeichnungen in deutschen Einwortidiomen und ihre polnischen Äquivalente

- Grześkowiak Aleksandra (Poznań) - Językowe pułapki prawa spadkowego

- Hądzlik-Dudka Magdalena (Kielce) - Swearing in English, German and Polish - a comparative study

- Helik Katarzyna (Kielce) - Język postaci nowel ludowych Ignacego Maciejowskiego - Sewera

- Jasiak Dorota (Warszawa) - Pedagogika lecznicza w dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego

- Jasiewicz Iga (Poznań) - Elementy JOS-u w języku baskijskim

- Jaszczyk Magdalena (Poznań) - Nauczanie języka obcego za pomocą komunikatora internetowego Skype z wykorzystaniem wirtualnej tablicy Google Docs... przyszłość bliska czy daleka?

- Kończal Marcin (Poznań) - Pozycja rdzennych Indonezyjczyków w Holenderskich Indiach Wschodnich na przykładzie powieści Urug Helli S. Haasse

- Korpal Paweł (Poznań) - The attitude of Danish people to English as a global language: The age group effect

- Kozicki Michał (Poznań) - Piękno wszechświata pojmowane przez Etiopczyków, czyli o językowym obrazie wybranych neologizmów w języku amharskim

- Kruk Bartłomiej (Poznań) - Interactional construction of social death in dementia family caregiving

- Krupienicz Zofia (Poznań) - Kietzdeutsch w kontekście CAT (Communication Accommodation Theory)

- Kryst Natalia Alicja (Poznań) - Język testów w psychologii

- Krysztofowicz Dominika (Poznań) - Lingua receptiva - pojęcie oraz perspektywy dla komunikacji interkulturowej

- Krzysik Iga (Poznań) - Phonological development of a child with Specific Language Impairment: A contrastive study of Polish and English

- Laskowska Aleksandra (Poznań) - Rechtssprache - verständlich wirklich nur für Juristen?

- Lorenc Arkadiusz (Łódź) - Mem internetowy - rozszerzona forma żartu

- Pecyna Natalia (Poznań) - Anafory pośrednie - próba klasyfikacji (na przykładzie języka szwedzkiego)

- Piątkowski Łukasz (Poznań) - Satzwertige Infinitivkonstruktionen mit zu im Vertrag von Lissabon und ihre Wiedergabe im Polnischen

- Pietrusiński Michał (Poznań) - Skandynawizmy wśród angielskich wyrazów funkcyjnych - przyczyny i skutki zapożyczenia

- Poreda Hanna (Poznań) - Rodzaj żeński w zawodach i stanowiskach

- Rojek Michał (niezależny) - Supporting friends and derogating enemies in gossip, and the problem of gossip veracity: A sociolinguistic and evolutionary perspective

- Rybczyńska Magdalena (Bydgoszcz) - Angielskie akronimy w rosyjskim języku Internetu

- Rybińska Monika (Warszawa) - Język zakochanych dawniej i dziś. Analiza tekstów literackich z XIX i XX wieku

- Skwarzyński Jerzy (Lublin) - Leksyka ekwiwalentem fonetyki? O językowej polonizacji brytyjskiej klasy robotniczej

- Sokalska-Bennett Aleksandra (Poznań) - Discursive research on miscarriage: the potential for impact

- Sokalska-Bennett Aleksandra, Kruk Bartłomiej (Poznań) - Multimodal constructions of sexuality in EFL textbooks in Poland

- Szacoń Barbara (Poznań) - Zapożyczenia z języka chińskiego w japońskim i wietnamskim - porównanie

- Trzaska Nina Anna (Poznań) - Dyftongi w języku greckim. Historyczne zmiany fonologiczne

- Uszko Kinga (Szczecin) - Welsh compounds and their description - helpful or misguiding?

- Wartecka Anna (Poznań) - Chwalę, komplementuję, aprobuję... - cechy dystynktywne wyrażeń typu komplementującego

- Widera Jan (Poznań) - Der deutsche Wortakzent im DaF-Unterricht

- Wiktorek Anna (Łódź) - Wie wird manipuliert, was wird manipuliert, wer manipuliert? - Zur Frage der Manipulation in politischen Interviews *

- Wizła Katarzyna (Poznań) - Różnorodność językowa wyspy Hajnan

- Zhang Heng (Warszawa) - A Survey on English Grammar Learning of Non-English Majors at Science and Engineering Universities in Guangxi Zhuang Autonomous Region of China


* - referat nie został wygłoszony z powodu wycofania się uczestniczki