Abstrakty - VI edycjaPrezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień i posterów wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą w danej sekcji.


Referaty:

- Bańka-Kowalczyk Magdalena (Wrocław) - Językowy obraz jeża *

- Borowiec Karolina (Poznań) - Skarga umierającego (odpis wrocławski) - świadectwo XV-wiecznego języka interferowanego?

- Bukała Róża (Rzeszów) - Semantyczna opozycja światło-ciemność w języku religijnym

- Ćmil Milena, Fiedziuszko Roksana, Świeczkowska Patrycja (Poznań) - Różnice w budowie i znaczeniu antonimów w językach angielskim i japońskim

- Dolatowski Marek (Poznań) - Tabu językowe o tematyce przyrodniczej w prajęzykach

- Domińczak Alicja (Poznań) - Zyskać pewność, a potem wpaść w szał. Niemiecko polskie studium leksykograficzne kolokacji werbo-nominlanych

- Duda Dominik (Poznań) - Rekonstrukcje językowe jako źródło wiedzy o procesie formacji języka średniochińskiego

- Dulat Katarzyna (Poznań) - Der progressive Stimmtonverlust an der Morphem- und Wortgrenze. Eine empirische Studie zur Interferenz im Bereich der stimmhaften Konsonanten bei deutschlernenden Polen am Beispiel von [stz]

- Durczak Marta (Poznań) - Język śmierci - eufemizmy jako sposób łamania tabu językowego w świetle metafory konceptualnej

- Dwulit Malwina (Poznań) - Okazjonalizmy słowotwórcze w reklamie - analiza wybranych przykładów z reklam polskich i niemieckich

- Dydio Anna, Piesiak Patryk, Żukowska Marta (Poznań) - Rycerze, łotrzy, szpiedzy i inni. Empirycznie ugruntowana reguła przekładu dla zagadek logicznych w logice trójwartościowej

- Dzienisiewicz Daniel (Poznań) - Majdan na językach. Kilka słów o wpływie ukraińskiej rewolucji na język rosyjski

- Ginter Joanna (Gdańsk) - Wpływ Poradni Językowej PWN na normalizację i kodyfikację pisowni polskiej

- Hohensee Monika (Poznań) - Verb-noun collocations in the semantic field of emotion lexemes

- Hołojda Katarzyna (Wrocław) - Media o IV Kongresie Kobiet. Analiza dyskursu tekstów internetowych

- Jaszczyk Magdalena (Poznań) - Mnemotechniki w nauczaniu języka obcego

- Kącka Iwona (Kielce) - The manner of introducing new grammar structures in a foreign language classroom

- Kokotkiewicz Martyna (Poznań) - Turanizm a współczesne Węgry

- Kowalska Małgorzata (Łódź) - August Friedrich von Kotzebue i jego propagator na gruncie polskim - Wojciech Bogusławski

- Koziarski Mirosław (Poznań) - Derywacja par aspektowych czasowników zakończonych na -nąć

- Kozicki Michał (Poznań) - Mieć długi nos w kulturze etiopskiej. Językowy obraz świata stosunków społecznych na podstawie metafor związanych z częściami ciała w języku amharskim

- Kruk Bartłomiej (Poznań) - Commonsensical knowledge in talk-in-interaction? The synergy of conversation analysis and membership categorization analysis

- Krysiak Patrycja (Wrocław) - Analiza miejsc strategicznych i wizualnej struktury tekstów na temat feminizmu publikowanych przez polskie tygodniki opinii

- Kryst Natalia (Poznań) - Język w pracy psychologa

- Krysztofowicz Dominika (Poznań) - Intercultural diversity as important aspect of education in European Union

- Kuligowska Marta, Modrzyk Urszula, Tokarski Marceli (Poznań) - Poprawne czy niepoprawne, czyli jak mieszkańcy Poznania i innych regionów Polski klasyfikują wielkopolskie regionalizmy morfologiczne i składniowe

- Kusicielek Izabela (Poznań) - Zasady budowy słowników w systemach TA opartych na regułach

- Lorenc Arkadiusz (Łódź) - O problemach w odbiorze niektórych tekstów o charakterze humorystycznym publikowanych w Internecie

- Łabuz Kamila (Kielce) - Struktura informatywna w L2: próba porównania *

- Łach Anna (Wrocław) - Fenomen cytowania - o powoływaniu się na zewnętrzne źródła w piśmiennictwie naukowym i w prasowej mediatyzacji nauki

- Marko Anna (Poznań) - Zamień dramat na... dramę, czyli jak sprawić, by milczące lekcje zamieniły się w burzliwe dyskusje w języku obcym

- Masłej Dorota (Poznań) - Leksemy opisujące grzech w XV-wiecznych przekładach psalmu 50

- Mocek Karolina (Poznań) - Diminutivbildungen im nominalen Bereich des Polnischen und des Deutschen

- Murawska Paulina (Poznań) - O regularności semantycznej compositów nazywających osoby we współczesnym języku rosyjskim

- Oshchepkova Anastasia (Poznań) - Koncept JA - KOBIETA: leksyka kolokwialna w powieści Marii Arbatowej Na imię mi kobieta

- Ostrówka Agata (Poznań) - Antoni Libera, pisarz-filolog. O stylu autora na przykładzie analizy wtrąceń nawiasowych

- Pecyna Natalia (Poznań) - Złożenia z "list nowych słów" Rady Języka Szwedzkiego - produktywność i zrozumiałość

- Piątkowski Łukasz (Poznań) - "Utrata czystości rasowej rujnuje szczęście narodu na zawsze" - antysemityzm w oficjalnym języku nazistowskich Niemiec

- Piosik Michał (Poznań) - Diskursmarker aus der Sicht der Konstruktionsgrammatik. Zur diskursorganisierenden Funktion der ich mein-Konstruktion im Gespräch

- Semanicka Sylwia (Poznań) - Język specjalistyczny w gastroenterologii. Porównanie polskiej i niemieckiej terminologii *

- Sokalska-Bennett Aleksandra (Poznań) - Combining MCA and CDA? Investigating heteronormativity

- Stelmachowska Małgorzata (Poznań) - Ile włoskiego w spaghetti, czyli o italianizmach we współczesnej polszczyźnie

- Stelmaszyk Dajana, Szymczak Ewa (Poznań) - Język Majdanu - neologizmy i neosemantyzmy w języku ukraińskim *

- Stramczewska Olga (Poznań) - Dlaczego możliwe było "zmartwychwstanie Jezusa" - o nominalizacjach w języku religijnym na przykładzie Rozmyślań dominikańskich

- Traczyk Karolina (Wrocław) - Wykorzystanie zasobów internetowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego

- Trąba Kamil (Poznań) - Czasowniki typu leo i czasowniki II koniugacji klasy A – studium przypadku

- Werk Jan Moritz (Poznań) - "Kapitalismus" before and after the crisis - an analysis of semantic prosody in the German women's magazine "Brigitte"

- Winiarek Maria (Poznań) - Pragmatyczne pułapki językowe w pracy tłumacza

- Woźniak Miłosz (Poznań) - Nazewnictwo organizmów żywych w tekstach popularnonaukowych - formy i funkcje

- Wróbel Kornelia (Poznań) - Polityka społeczna - terminologia specjalistyczna w ujęciu porównawczym niemiecko-polskimPostery:

- Krysiak Małgorzata (Poznań) - Głos naszym alkomatem

- Sokalska-Bennett Aleksandra (Poznań) - "In a perfect world everyone would have a loving father and mother but...": A Critical Discourse Analysis of comments on same-sex parenting* - referat nie został wygłoszony z powodu wycofania się uczestniczki/uczestniczek