VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Piotr Wyroślak (Poznań)

Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnejW badaniach komunikacji językowej konwergencja może być rozumiana jako wzrost podobieństwa cech wypowiedzi mówców. Ogólne ujęcie zjawiska, pozwalające na uwzględnienie szerokiego zakresu badań dotyczących różnych poziomów opisu języka, motywuje postawienie podstawowych pytań o konkretne możliwości modelowania podobieństwa i szczegółowe cechy wypowiedzi, które mogą podlegać upodobnieniu. Szczególne znaczenie zyskują decyzje podejmowane w procesie badawczym na poziomach operacjonalizacji i doboru materiału badawczego.
W prezentacji - na tle ogólnych kwestii związanych ze studiami nad konwergencją w komunikacji językowej - przedstawiona zostanie problematyka badań przeprowadzanych za pomocą określonej metodologii, na jednym z poziomów opisu języka. Celem wystąpienia jest wskazanie najważniejszych aspektów wykorzystania korpusów dialogowych w badaniach konwergencji na poziomie leksykalnym. Wśród poruszanych kwestii znajdą się m.in. problemy wyboru odpowiednich do badań jednostek, uwzględnienia temporalnej/sekwencyjnej struktury dialogu i selekcji badanych klas wyrazów.
Prezentacja rozpocznie się wprowadzeniem przedmiotu i motywacji badań. Następnie zostaną wskazane ogólne problemy badań konwergencji leksykalnej wraz z potencjalnymi korzyściami i trudnościami wynikającymi z wykorzystania w nich korpusów językowych, zilustrowane wstępnymi rezultatami pilotażowych badań na korpusie dialogowym.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Dominika Krysztofowicz
13:30-13:45Szabolcs Szilva (UW) - Języki Cyganów: język romani – jeden z języków największej mniejszości na Węgrzech
13:45-14:00Damian Kaleta (UW) - Koń Polaków, koń Węgrów – jaki jest? Językowy obraz konia w polskiej i węgierskiej frazeologii i paremiologii
14:00-14:15Patrycja Piotrowska (UW) - Próba klasyfikacji i opisu gier językowych w krzyżówkach z przymrużeniem oka
14:15-14:30Piotr Wyroślak (UAM) - Wykorzystanie korpusów dialogowych w badaniu konwergencji leksykalnej
14:30-14:45dyskusja