IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Ewelina Woźniak-Wrzesińska (Poznań)

Najnowsze polskie teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa - ubogie słownikowo czy bogate w konceptualizacje? RekonesansJako podstawa materiałowa służą mi teksty z dyscypliny kulturoznawstwo, specjalności nowe media, specjalizacji dzieła interaktywne; o tematyce - relacje nadawczo-odbiorczye w procesie percepcji dzieł interaktywnych. Przyglądając się zgromadzonym danym, sprawdzam: a) stopień koncentracji tekstu, b) wyczerpanie próby przez słownictwo rzadkie i najczęstsze, c) wskaźnik bogactwa słownictwa. Wyniki analiz porównuję z innymi badaniami (przeprowadzonymi przez Marię Rachwałową) - po to, by poszukać pewnych tendencji, właściwych dla tekstów naukowych. Poszukuję również powtarzających się między dyscyplinami autosemantycznych leksemów. Skupiam się nad hasłami, które pełnią funkcję terminu. Spośród nich przyglądam się przykładom - typom i sprawdzam: a) konteksty występowań wybranych leksemów, b) rozproszenie ich znaczeń, c) wyrazistość pojęciową. Zastanawiam się również, czy sensy wybranych haseł (terminów) w innych dyscyplinach z korpusów referencyjnych mają podobną motywację. Tym samym staram się sprawdzić, czy terminologiczny chaos jest wynikiem a) zapożyczeń terminów z innych dyscyplin, b) metaforyzacji pojęć oznaczanych przez terminy, c) jednostkowości konceptualizacji badacza bez uwzględnienia konotacji, jakimi "obciążony" jest używany przez niego termin. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 416
sala: 504
moderacja: Marek Dolatowski
15:20-15:35Jakub Sroka (UŁ) - Śpiewanie ręką na parapecie - o języku zawodowym muzyków na przykładzie środowiska muzycznego Łodzi i Sieradza
15:35-15:50Judyta Obrzeżgiewicz (UŚ) - Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy pospolite - eponimy w tańcu
15:50-16:05Ewelina Woźniak-Wrzesińska (UAM) - Najnowsze polskie teksty naukowe z zakresu kulturoznawstwa - ubogie słownikowo czy bogate w konceptualizacje? Rekonesans
16:05-16:20dyskusja