VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Damian Wątrobiński (Poznań)

Die Emotionalität im deutschen Strafgesetzbuch und ihre Wiedergabe in der polnischen ÜbersetzungTematyka wystąpienia oscyluje wokół ekspresywności w niemieckim języku prawnym (ukazanym na wybranych przykładach zaczerpniętych z niemieckiego Kodeksu Karnego) i sposobów jej przedstawienia w tłumaczeniu na język polski.
Część teoretyczna referatu krążyć będzie wokół emocjonalności jako kategorii językowej, przy czym pojawią się takie pojęcia jak emfaza oraz afekt, czyli dwa główne elementy niosące emocjonalizm w niemieckim Kodeksie Karnym. Ponadto zdefiniowany zostanie język fachowy jako pojęcie nadrzędne dla języka prawnego. Powyższe zagadnienia teoretyczne zostaną uzupełnione cechami funkcjonalnymi języka prawnego.
Główna część wystąpienia będzie miała charakter praktyczny. Przedstawione zostaną w niej wyniki analizy, w ramach której pod kątem afektywności zostały zbadane czasowniki, rzeczowniki i przymiotniki, pochodzące z wybranych paragrafów niemieckiego Kodeksu Karnego. Finalnie podjęta zostanie próba oceny decyzji tłumacza w procesie przekładu badanych fragmentów Kodeksu Karnego.
Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy zawierać będą odpowiedzi na następujące pytania: Jak wyrażana jest emocjonalność w obrębie niemieckiego i polskiego języka prawnego? Jakie podobieństwa i jakie różnice można zauważyć w obydwu językach, jeśli chodzi o kwestię afektywności? Czym są one spowodowane?Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
504, 505
sala: 416
moderacja: Karolina Mocek
9:45-10:00Łukasz Piątkowski (UAM) - Funktionsverbgefüge mit treffen am Beispiel des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und ihre Wiedergabe im Polnischen
10:00-10:15Damian Wątrobiński (UAM) - Die Emotionalität im deutschen Strafgesetzbuch und ihre Wiedergabe in der polnischen Übersetzung
10:15-10:30Kamil Długosz (UMCS) - Zum Phänomen des Code-Switching bei Multilingualen. Ein Erklärungsversuch aus psycholinguistischer und soziolinguistischer Perspektive
10:30-10:45Krystian Datt (UAM) - Phrasen auf Verkehrsschildern
10:45-11:00dyskusja