IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Kinga Uszko-Skrzypczak (Szczecin)

Compounding revisistedVery often the authors of theories of compounding try to make the categories of compounds universal so as to cater for as many languages as possible. Furthermore, the categories of compounds seem to be based on reasonably old concepts which do not necessarily work for less common languages as for instance those from the Celtic branch. But should such categories really suit all possible languages or maybe they should be language specific? Taking this into consideration, the following paper is to provide a brief overview of the major theories of compounding as well as to check and comment upon the actual applicability of those for Welsh as a representative of Celtic languages. Also, it is to suggest some areas for further development of categories of compounds themselves providing a new approach towards their description and analysis which may lead to a new or revised understanding of compounding as a process. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
416, 504, 525
sala: 526
moderacja: Tomasz Mowlik
9:45-10:00Piotr Korsak, Iga Krzysik (UAM) - Foreign-accented speech and the efficiency of automatic speech recognition: The case of Siri®
10:00-10:15Alicja Piotrowska (UAM) - Group genitive in Swedish: S-genitive as a phrase marker
10:15-10:30Kinga Uszko-Skrzypczak (USZ) - Compounding revisisted
10:30-10:45Barbara Nowosielska (UW) - Abstract nominalizations with names of states. A corpus-based study in academic and journalistic writing
10:45-11:05dyskusja