VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie


Referat nie został wygłoszony - uczestniczka wycofała sięJoanna Trzaskowska (Frankfurt nad Odrą)

Błędy interferencyjne Niemców uczących się języka polskiego na przykładzie czatu serwisu FacebookAutorka przeprowadziła analizę, aby sprawdzić jakiego typu błędy interferencyjne są popełniane przez osoby niemieckojęzyczne uczące się języka polskiego. Jako medium służącym do badań służyły fragmenty prywatnego czatu serwisu społecznościowego Facebook.
W części teoretycznej zostały wprowadzone podstawowe pojęcia jak: błąd, interferencja i błąd interferencyjny. Ponadto scharakteryzowane zostały cechy językowe występujące na czacie i/lub w Internecie, które są typowe dla obu języków branych pod uwagę w analizie.
Podczas analizy została zastosowana metoda konfrontatywna. Oprócz różnic wynikających z obu języków, zostały ukazane podobieństwa w sposobie komunikowania się na czacie.
Na podstawie korpusu można stwierdzić, że wiadomości na czacie charakteryzowały się powszechnymi tendencjami: pisownią małą literą w miejscu, gdzie powinna być duża, językiem potocznym, skrótami, anglicyzmami oraz obecnością emotikonów. Cechą swoistą dla komunikacji na czacie jest dialogowość. Na podstawie zebranych zdań zauważyć można pisaną formę mówienia przez osoby badane.
Biorąc pod uwagę błędy, najwięcej popełniono ich przy pisowni (szczególnie pisownia małą literą, brak liter i znaków), w obszarze morfologii, leksyki i semantyki.
Interferencją nie można tłumaczyć wszystkich popełnionych błędów zebranych w korpusie, jednak jej wpływ przy posługiwaniu się językiem obcym jest zauważalny.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 505
sala: 504
moderacja: Anna Nowakowska
9:45-10:00Katarzyna Dulat (UAM) - Zu syntaktischen Konstruktionen deutscher Herkunft im Stadtdialekt von Posen am Beispiel von "Blubry..." – einer dialektal gefärbten Radiosendung
10:00-10:15Anna Berezowska (UAM) - Polski język - trudny język? Reprezentacja języka polskiego w niemieckich telewizyjnych produkcjach filmowych
10:15-10:30Joanna Trzaskowska (Viadrina) - Błędy interferencyjne Niemców uczących się języka polskiego na przykładzie czatu serwisu Facebook
10:30-10:45Natalia Kryst (UAM) - Testy w psychologii – język i tłumaczenie
10:45-11:00dyskusja