IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Nina Anna Trzaska (Poznań)

Hari czy Hareios? Analiza wybranych neologizmów w staro- i nowogreckim przekładzie powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"Przygotowane przeze mnie wystąpienie stanowi kontynuację zainteresowań językowych zaprezentowanych w zeszłorocznym referacie pt. Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu „Harry’ego Pottera, wygłoszonym na VIII edycji konferencji (abstrakt). Podobnie jak w zeszłym roku, moja wypowiedź będzie związana z jednym z wielu aspektów przekładu literackiego - nadal będę skupiać się na problemie, jaki stanowi translacja neologizmów w powieściach fantastycznych. Całość referatu oprę na kanwie analizy i komparatystyki tłumaczenia wybranych neologizmów z pierwszego tomu cyklu o Harrym Potterze autorstwa J. K. Rowling - Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W zeszłym roku konfrontowałam ze sobą trzy języki - oryginalny (angielski), polski i nowogrecki. Podczas tegorocznej edycji wykorzystam wnioski wyciągnięte poprzednio, zestawiając przekład pierwszego tomu na język nowogrecki z przekładem powieści na język starogrecki autorstwa Andrew Wilsona, ponownie skupiając uwagę na kreatywności tłumacza postawionego przed trudnym zadaniem oddania nowotworów językowych. Na podstawie zestawienia porównam ze sobą techniki zastosowane przez tłumaczy, skomentuję je i ocenię wykazując ich walory literackie lub nieścisłości. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się przyjęte taktyki i zastanowię się, co miało wpływ na podjęte przez tłumaczy decyzje. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
404, 416
sala: 504
moderacja: Alicja Kierończyk
13:45-14:00Sonia Ławniczak (UAM) - Przełożyć nieprzekładalne. Kategoria aury Waltera Benjamina na przykładzie powieści Piękno i smutek wojny Petera Englunda
14:00-14:15Nina Anna Trzaska (UAM) - Hari czy Hareios? Analiza wybranych neologizmów w staro- i nowogreckim przekładzie powieści "Harry Potter i Kamień Filozoficzny"
14:15-14:30Aleksander Kacprzak (UAM) - Angielskie zapożyczenia w duńskim słownictwie koszykarskim i tenisowym
14:30-14:45Jakub Musialik (UŚ) - Cudze w świecie 'swój-obcy'. Zapożyczenia językowe w gwarze przestępczej
14:45-15:05dyskusja