VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Nina Anna Trzaska (Poznań)

Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry'ego PotteraPrzygotowane przeze mnie wystąpienie będzie zawierało się w jednym z wielu aspektów przekładu literackiego. Skupię się w nim na problemie jaki stanowi translacja neologizmów w powieściach fantastycznych. Całość referatu oprę na kanwie zanalizowania i porównania tłumaczenia wybranych neologizmów z książek z cyklu o Harrym Potterze Joanne Kathleen Rowling. Wybór serii powieściowej podyktowany jest powszechną znajomością tytułu w stopniu co najmniej podstawowym. W trakcie wystąpienia przedstawię oryginalne brzmienie stworzonych przez autorkę neologizmów (język angielski) i zademonstruję oraz omówię propozycje ich przekładu w języku polskim oraz greckim. Na podstawie zestawienia porównam ze sobą techniki zastosowane przez tłumaczy i spróbuję wykazać ich mocne oraz słabe strony. Przybliżę w ten sposób problematykę kreatywności jako cechy translatora. Celem tego zabiegu będzie zwrócenie uwagi na odtwórczą oraz twórczą rolę tłumacza, co mogłoby stanowić wprowadzenie do szerszej dyskusji na temat przekładu jako sztuki.
Całość mojego wystąpienia odbędzie się w języku polskim.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504, 505
sala: 412
moderacja: Katarzyna Dulat
11:30-11:45Nina Anna Trzaska (UAM) - Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry'ego Pottera
11:45-12:00Tomasz Bełdowski (UAM) - Językowa kreacja świata i bohatera w powieściach kryminalnych
12:00-12:15Kamil Trąba (UAM) - Aktionsarten w języku nowogreckim – mit czy rzeczywistość?
12:15-12:30Michał Kozicki (UAM) - Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie
12:30-12:45dyskusja