VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Kamil Trąba (Poznań)

Aktionsarten w języku nowogreckim – mit czy rzeczywistość?Przeszło wiek temu, w 1908r. szwedzki slawista, Sigurd Agrell oddzielił w swojej pracy Aspektänderung und aktionsartbildung beim polnischen zeitworte kategorię Aktionsart od aspektu (tj. opozycji dokonaność : niedokonaność). Niemniej jednak, zaproponowany przez niego podział pozostaje kwestią kontrowersyjną. Mianowicie we współczesnej "zachodniej" tradycji aspektologicznej przyjęło się stosować ten termin jako ekwiwalentny dla aspektu leksykalnego, przy jednoczesnym pominięciu faktycznych jego funkcji (Binnick 2012). Owa tendencja jest obecna również w badaniach nad kategorią aspektu w języku nowogreckim.
Na podstawie przeprowadzonych w ostatnich latach obserwacji, autor doszedł do wniosku, że w języku nowogreckim Aktionsart powinien zostać oddzielony od kategorii aspektu gramatycznego i leksykalnego. Związane jest to z faktem, iż możliwe jest wskazanie konkretnych środków morfologicznych oraz leksykalnych, których zadaniem jest wyrażenie oraz uściślenie sposobu, w jaki dana czynność czy stan przebiegał.
Celem referatu jest z jednej strony przedstawienie przykładowych środków morfologicznych oraz leksykalnych, służących w języku nowogreckim do realizacji konkretnych funkcji aspektualnych, które należy zaliczyć do Aktionsarten, jak np. delimitatywność oraz perduratywność, z drugiej zaś wykazanie słuszności, o ile nie konieczności, rozróżnienia Aktionsarten od kategorii aspektu leksykalnego.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504, 505
sala: 412
moderacja: Katarzyna Dulat
11:30-11:45Nina Anna Trzaska (UAM) - Kreatywność tłumacza. O translacji neologizmów w powieści fantastycznej na podstawie polskiego i greckiego przekładu Harry'ego Pottera
11:45-12:00Tomasz Bełdowski (UAM) - Językowa kreacja świata i bohatera w powieściach kryminalnych
12:00-12:15Kamil Trąba (UAM) - Aktionsarten w języku nowogreckim – mit czy rzeczywistość?
12:15-12:30Michał Kozicki (UAM) - Bogactwo językowe i jego znaczenie w kulturze etiopskiej, czyli o sposobach metaforycznego ujmowania pojęć językoznawczych w języku amharskim oraz ich językowym obrazie
12:30-12:45dyskusja