VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Justyna Tomczak-Boczko (Warszawa)

Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykańskiArtykuł rozpoczyna przegląd definicji słowa "matka" takich lingwistów jak Manfred Bierwisch, Georg Lakoff, Anna Wierzbicka czy Jerzy Bartmiński. Szczególną uwagę autorka poświęca teorii Językowego Obrazu Świata, jako tej, która próbuje uchwycić wzajemne relacje pomiędzy językiem, myślą, zachowaniem człowieka i rzeczywistoscią, pomiędzy strukturą języka a kulturą danej społecznosci. Wydaje się bowiem, iż tylko w ten sposób można uchwycić, czym jest "madre" w potocznym hiszpańskim na ulicach Meksyku. Gdzie obok "me vale madre" (nic mnie to nie obchodzi, dosłownie: dla mnie to ma wartość matki), "huele a madres" (pachnie matkami, czyli brzydko), funkcjonują wyrażenia typu "me lo pasé a toda madre" (świetnie się bawiłem, "na całą matkę"), "me caes de madre" (bardzo cię lubię, lubię cię po matczynemu). Mnogość tych wyrażeń (Liza Bakewell naliczyła ich ponad 40), a przede wszystkim rozbieżnosć i dwuznaczność ich znaczeń swiadczy o tym, iż "madre" w Meksyku to cos więcej niż matka, która urodziła czy wychowała dzieci. Autorka podejmie się próby tłumaczenia i interpretacji tych wyrażeń idiomatycznych, by na ich podstawie odtworzyć system wartosci przypisywanych słowu "madre", co z kolei wpływa bezpośrednio na stereotyp matki w Meksyku.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 504
sala: 416
moderacja: Kornelia Kołupajło
15:00-15:15Anna Kurek (UAM) - Użycie oraz funkcje żargonu policyjnego w norweskich powieściach kryminalnych
15:15-15:30Joanna Sochocka (UwB) - Polszczyzna "lepsza" i "gorsza". Inne spojrzenie na puryzm językowy
15:30-15:45Anna Pomiankowska-Wronka (UWM) - Ocalić od zapomnienia: język jako świadectwo przeszłości na przykładzie reportaży Jeana Hatzfelda
15:45-16:00Justyna Tomczak-Boczko (UAM) - Matka w języku – definicje i trudności. Przypadek meksykański
16:00-16:15dyskusja