VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Małgorzata Talipska (Warszawa)

Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społecznychProponowane wystąpienie poświęcone będzie prowadzonym przez Pracownię Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego badaniom korpusowym nad polskim językiem migowym (PJM). Celem wystąpienia jest przedstawienie możliwości wykorzystania zebranego materiału badawczego, jako lingwistycznych danych zastanych do wykorzystania w innych dziedzinach nauki. Na przykład dziedzinie socjologii w badaniach społecznych. Badania przeprowadzane wśród głuchych użytkowników polskiego języka migowego wymagają specjalnie przygotowanych i dostosowanych narzędzi badawczych. Pragnę zaprezentować wyniki obserwacji oraz doświadczenie nabyte podczas studiów na kierunkach polityka społeczna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz kilkuletniej współpracy z pracownią lingwistyki migowej, a przede wszystkim przedstawić perspektywy badań korpusowych w badaniach społecznych oraz możliwości łączenia wiedzy z zakresu socjologii i lingwistyki. W prezentacji zostaną przedstawione fragmenty materiału elicytacyjnego korpusu polskiego języka migowego, ciekawe z punktu widzenia badań społecznych. Prezentacja przyczyni się w zamierzeniu do dyskusji i rewizji obecnie stosowanej metodologii badawczej w naukach społecznych, a także zapoznania środowiska akademickiego z novum na gruncie polskim jakim są badania korpusowe i ich potencjalne wykorzystanie.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Łukasz Piątkowski
15:00-15:15Dominika Krysztofowicz (UAM) - Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i Niemczech
15:15-15:30Juliusz Sawarzyński (UAM) - Tłumacz jako prawodawca? – problematyka przekładu aktów prawnych UE
15:30-15:45Marcin Demianiuk (UW) - Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknych
15:45-16:00Małgorzata Talipska (UW) - Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społecznych
16:00-16:15dyskusja