IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Damian Syjczak (Szczecin)

Środki językowe zastosowane w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 rokuCelem artykułu jest analiza haseł wyborczych komitetów startujących w kampanii parlamentarnej w 2015 roku. Autor przedstawi klasyfikację haseł wyborczych oraz dokona ich analizy w warstwie językowej.
Zostaną również ukazane główne wartości, do których odnoszą się hasła wyborcze oraz to, jak łączą się z proweniencją partyjną. W pracy zostaną poddane analizie hasła:
PiS - Damy radę; Praca, nie obietnice
PO - Tak. Chodzi o Waszą przyszłość; Silna gospodarka, wyższe płace
Razem - Inna polityka jest możliwa
KORWiN - Nowi ludzie, nowy porządek
PSL - Blisko ludzkich spraw
Zjednoczona Lewica - Szkoły budować, księży opodatkować; Konkubina też rodzina
Kukiz 15' - Potrafisz Polsko!; Polska budzi się, z naszymi marzeniami!!!
Nowoczesna - Naprawmy Polskę Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
504, 525, 526
sala: 416
moderacja: Łukasz Piątkowski
9:45-10:00Joanna Suszyńska (UAM) - Język medialnej propagandy politycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
10:00-10:15Magdalena Jaszczyk-Grzyb (UAM) - Prezentacja wyników międzynarodowego projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism)
10:15-10:30Gabriela Krupa-Turowska (UR) - Dyskurs narodowosocjalistyczny –komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II wojny światowej
10:30-10:45Damian Syjczak (USZ) - Środki językowe zastosowane w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 roku
10:45-11:05dyskusja