IX edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Joanna Suszyńska (Poznań)

Język medialnej propagandy politycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej LudowejReferat ma na celu analizę warstwy językowej przekazów medialnych powstałych w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pod kątem zastosowania w nich elementów propagandy politycznej. W okresie stalinowskim jedną z najważniejszych form propagandy wizualnej była Polska Kronika Filmowa, która skutecznie przykuwała uwagę odbiorców. Wykorzystywano ją do przekazywania społeczeństwu informacji z różnych dziedzinach życia, promowania sztandarowych idei komunistycznych oraz kształtowania postaw społecznych. Nakreślając kontekst historyczno-polityczny przedstawię, w jaki sposób Polska Kronika Filmowa intensywnie starała się przekonywać społeczeństwo o osiągnięciach w sferze życia społecznego i gospodarczego uzyskiwanych za sprawą ustroju komunistycznego. Używane mechanizmy językowe wiele mówią zarówno o zasobach komunikacyjnych, jakimi dysponowało ówczesne społeczeństwo, o mechanizmach propagandy politycznej, jak i o motywacji samych twórców przekazów medialnych. Ukazany zostanie także sposób, w jaki język propagandy wpływa na zachowania ludzi, stany emocjonalne oraz postrzeganie przez nich świata.
Prezentacja będzie krótką wycieczką do czasów PRL, które kojarzone są z takimi pojęciami jak przodownictwo pracy, racjonalizacja pracy, kolektywizm czy przekraczanie norm. Analizie poddane zostaną wybrane fragmenty odcinków Polskiej Kroniki Filmowej. Gdzie i kiedy:

W tym samym czasie ...
504, 525, 526
sala: 416
moderacja: Łukasz Piątkowski
9:45-10:00Joanna Suszyńska (UAM) - Język medialnej propagandy politycznej w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
10:00-10:15Magdalena Jaszczyk-Grzyb (UAM) - Prezentacja wyników międzynarodowego projektu RADAR (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism)
10:15-10:30Gabriela Krupa-Turowska (UR) - Dyskurs narodowosocjalistyczny –komunikacja okupanta z polską ludnością w czasie II wojny światowej
10:30-10:45Damian Syjczak (USZ) - Środki językowe zastosowane w hasłach wyborczych w kampanii parlamentarnej w 2015 roku
10:45-11:05dyskusja