VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Joanna Suszyńska (Poznań)

Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptówCelem wystąpienia jest przedstawienie procesu tworzenia średniowiecznych manuskryptów o tematyce prawnej (dekretów, kodeksów) oraz analiza ich warstwy wizualnej. Omówione zostaną zasady rozmieszczania tekstu, sposoby ozdabiania pisma, kolejne etapy wprowadzania minuskuły i kursywy w miejsce powszechnie stosowanej uncjały (majuskuły), zasada zdobienia ważnych dokumentów iluminacjami. Przedstawię, w jaki sposób wykonana wg określonych reguł księga zajmowała uprzywilejowane miejsce w średniowiecznej kulturze i podlegała nieustannym zmianom jakościowym, między innymi za sprawą dostępności pergaminu (od VII w. dostawy egipskiego papirusu zostały odcięte).
Bogato iluminowane manuskrypty były bardzo cenne. Przykładowo słynny Codex Clarkianus, dobrej jakości rękopis liczący 424 strony in folio kosztował 13 solidów za przepisywanie i 8 solidów za pergamin, co odpowiadało dwuletnim zarobkom pracownika fizycznego.
Prezentacja zabierze słuchaczy na krótką wycieczkę do średniowiecznych skryptoriów, w których pracowali kopiści. Powielaniem rękopisów tekstów starożytnych i wczesno-bizantyjskich, od czasu reformy życia monastycznego przeprowadzonej przez Teodora Studytę, zajmowali się przede wszystkim mnisi. Chociaż robili to z nadzwyczajną starannością przepisując dokładnie każde słowo, nie ma dwóch identycznych manuskryptów. Zamierzam pokazać sposób, w jaki zostały wykonane rękopisy, żmudny proces obejmujący wiele etapów przy kopiowaniu tekstu, niekiedy polegający na nanoszeniu "poprawek", co w efekcie prowadziło do zmian w pierwotnym tekście, a często także długoletnią współpracę kilku osób (np. skryby i iluminatora). Wygląd manuskryptów wiele mówi zarówno o ówczesnym społeczeństwie, jak i o samych skrybach.
Analizie poddane zostaną fragmenty m.in. Dekretu Gracjana Concordia discordantium canonum oraz dzieło Justyniana Digestum vetus.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
412, 416
sala: 504
moderacja: Michał Piosik
13:30-13:45Zuznna Wośko (KUL) - Typy strukturalne nazwisk pochodzących od dwuczłonowych przezwisk
13:45-14:00Piotr Nowak (UW) - Język prawa – zamknięty i spójny czy przyjazny użytkownikom?
14:00-14:15Marta Durczak (UAM) - Czy osoby z Zespołem Turnera różnią się w rozumieniu i produkcji metafor orientacyjnych? – podsumowanie badań
14:15-14:30Joanna Suszyńska (UAM) - Średniowieczne teksty prawne – analiza warstwy wizualnej manuskryptów
14:30-14:45dyskusja