VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Juliusz Sawarzyński (Poznań)

Tłumacz jako prawodawca? – problematyka przekładu aktów prawnych UEPodstawowym warunkiem skutecznego obowiązywania aktu prawnego jest jego ogłoszenie. Musi ono nastąpić w taki sposób, by każdy mógł się z nim zapoznać. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej rola tłumaczy w branży prawnej stała się kluczowa. Teksty aktów prawnych uchwalanych przez kompetentne organy UE są tłumaczone na języki urzędowe państw członkowskich. Jest to źródłem licznych wątpliwości, ponieważ każdy język cechuje się odmiennością, ma pewne cechy swoiste, które szczególnie mocno uzewnętrzniają się w zakresie specjalistycznego słownictwa. Trudno przy tym wskazać gałąź nauki, w której znaczenie konkretnych terminów i zwrotów byłoby większe, aniżeli w przypadku nauk prawnych. W referacie autor przybliży najpierw kwestie wzajemnych relacji pomiędzy polski i europejskim prawem. Następnie dokonana analizy problemów, z którymi muszą sobie radzić tłumacze przy okazji przekładu tekstów aktów normatywnych. Poruszone zostanie zagadnienie wpływu działalności tłumaczy na system prawny, by wreszcie dojść do rozważań na temat możliwości podważenia obowiązywania przetłumaczonego aktu prawnego. Na podstawie przedstawionych argumentów wyciągnięte zostaną wnioski co do roli tłumacza w procesie prawodawczym.Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 412
moderacja: Łukasz Piątkowski
15:00-15:15Dominika Krysztofowicz (UAM) - Tłumaczenie nazw profesjonalnych zastępców procesowych w Polsce i Niemczech
15:15-15:30Juliusz Sawarzyński (UAM) - Tłumacz jako prawodawca? – problematyka przekładu aktów prawnych UE
15:30-15:45Marcin Demianiuk (UW) - Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknych
15:45-16:00Małgorzata Talipska (UW) - Perspektywa wykorzystania lingwistycznych badań korpusowych polskiego języka migowego w badaniach społecznych
16:00-16:15dyskusja