VIII edycja - abstrakty
Główna | Organizacja | Abstrakty | Program | Plakat | Galeria | Wytyczne | Ankieta |


Prezentujemy listę referentów oraz tytułów wystąpień wraz ze streszczeniami. Zapraszamy do lektury!
Przypominamy, że język, w którym podany jest tytuł, jest równoznaczny z językiem całego wystąpienia.
Pod każdym streszczeniem umieszczony jest skrócony program, dzięki któremu można dowiedzieć się, jakie inne referaty będą wygłaszane podczas danej sekcji.

poprzednie streszczenie | lista streszczeń | następne streszczenie

Hanna Poreda (Poznań)

Dwujęzyczność i interferencje leksykalne w Tyrolu PołudniowymDwujęzyczność jest przedmiotem różnorodnych badań językoznawców. To zjawisko można zaobserwować również we włoskim regionie Trydent- Górna Adyga, a w szczególności w Tyrolu Południowym. Na tym obszarze wielu mieszkańców wykazuje dwujęzyczność, dotyczącą szczególnie języka niemieckiego i języka włoskiego (A. Mioni, 1990). W Tyrolu Południowym oba języki posiadają status urzędowych. Zostało to spowodowane wydarzeniami historycznymi, położeniem geograficznym oraz przemianami społecznymi ostatnich lat, jak np. migracja ekonomiczna lub małżeństwa osób będących różnego pochodzenia (M. Zambelli, 2003). W wystąpieniu zostaną przedstawione powyższe czynniki, by móc przejść do analizy językowej obejmującej grupy użytkowników dwujęzycznych. W wypowiedziach użytkowników dwujęzycznych można zaobserwować interferencje leksykalne pomiędzy obydwoma językami oraz coraz bardziej powszechny code-switching. Należy również wspomnieć, że w wyborze języka konwersacji ważny jest kontekst oraz emocje (M. Zambelli, 2003). Przeprowadzony eksperyment wykazał również jakimi kryteriami kierują się użytkownicy udzielając wskazówek drogowych (A. Vietti, 2008). W 2009 roku zostały przeprowadzone oficjalne badania na zlecenie prowincji Bolzano dotyczące sytuacji lingwistycznej na rynku pracy, np. preferowany język używany podczas konwersacji ze współpracownikami, z klientami. Wykazały między innymi, że znajomość języka włoskiego oraz niemieckiego jest również niezbędna podczas procesu szukania pracy w sektorze administracyjnym. Najnowsze badania pokazują, że duży wpływ na wybór języka codziennego, preferowanego ma także wielkość miejscowości, w której mieszka użytkownik: duże ośrodki charakteryzuje wybór języka włoskiego, a w mniejszych miasteczkach górskich dominuje język niemiecki (A. Vietti, 2008).Gdzie i kiedy: 

W tym samym czasie ...
416, 504
sala: 505
moderacja: Marek Dolatowski
9:45-10:00Magdalena Jaszczyk (UAM) - Mowa nienawiści – przegląd definicji
10:00-10:15Karolina Nitka-Kończyńska (UAM) - Wizerunek kobiety i mężczyzny w przysłowiach włoskich i angielskich
10:15-10:30Hanna Poreda (UAM) - Dwujęzyczność i interferencje leksykalne w Tyrolu Południowym
10:30-10:45Monika Hohensee (UAM) - "Aziendalese" – Włoski język korporacji
10:45-11:00dyskusja